Zistite viac o vyhliadkach, sociálnych výhodách a princípoch v spoločnosti tesa
tesa ako zamestnávateľ

tesa ako zamestnávateľ

Za svoj úspech musíme poďakovať našim zamestnancom. Práve naši zamestnanci sú na celom svete tou viditeľnou tvárou spoločnosti tesa a vďaka nim je naša spoločnosť tým, čím dnes je: lídrom na európskom trhu a číslom dva na svetovom trhu. S cieľom zachovať a vylepšovať túto vysokú pozíciu považujeme výber správnych ľudí pre našu spoločnosť za najdôležitejší.Vyhliadky a sociálne výhody

V snahe zabezpečiť, že zamestnanci budú za svoju prácu dobre odmenení, spoločnosť tesa ponúka svojim zamestnancom vynikajúci balík sociálnych výhod a výnimočné pracovné podmienky v medzinárodne orientovanom prostredí.
Aktívna podpora kariérneho rozvoja našich zamestnancov je súčasťou našej korporátnej kultúry. Ceníme si a podporujeme iniciatívu a profesionálne angažovanie.Maximálny rozvoj existujúceho potenciálu
V dobe charakterizovanej neustálymi zmenami sú tímová práca a nepretržité vzdelávanie dôležitými predpokladmi dosahovania trvalého úspechu. Sme globálnou firmou, a preto v spoločnosti tesa hľadíme za obzor našich úzkych záujmov a prostredníctvom špeciálnych programov podporujeme medzinárodné výmeny. S cieľom umožniť našim zamestnancom maximálny rozvoj ich existujúceho potenciálu a objaviť nové talenty v kontexte politiky rozvoja ľudských zdrojov im ponúkame vhodné prostredie. Naše programy a balíky nástrojov vám budú počas vašej kariéry k dispozícii a pomôžu vám čo najskôr si osvojiť zodpovednú pozíciu.
Na oplátku očakávame motiváciu, angažovanosť a iniciatívu, uvedomelosť v oblasti kvality a snahu prispievať k úspechu spoločnosti inovačnými nápadmi a konceptmi.

Princípy

Medzi princípy spoločnosti tesa patrí aj skutočnosť, že sa usiluje o dobré firemné občianstvo. Svoje výrobky vyvíjame trvalo udržateľným spôsobom a investujeme do výrobných procesov ohľaduplných voči životnému prostrediu.
Okrem toho sme od marca 2016 oficiálnym členom Globálnej dohody Organizácie spojených národov, čo je ďalší krok, ktorý nám umožňuje konať v súlade s dlhodobou tradíciou spoločnosti, v rámci ktorej podporujeme univerzálne princípy a hodnoty prostredníctvom príspevkov rôznym sociálnym projektom.

Ďalšie informácie o vašej kariére v spoločnosti tesa