Vývoj výrobkov
Vývoj výrobkov

Vývoj výrobkov

Zákazník ako partnerZnalosť potrieb zákazníkov

IPM-PWP-Tlač_Kľúčový-Vizuál_72dpi
Úzko spolupracujeme so svojimi zákazníkmi, napríklad v tlačiarenskom priemysle.

Pokiaľ ide o umiestňovanie káblových zväzkov u výrobcov vozidiel, výrobu mobilných telefónov vo veľkých elektronických konglomerátoch či tlačové procesy v tlačiarenskom a papierenskom priemysle, vývojári výrobkov tesa podrobne poznajú výrobné procesy svojich zákazníkov.

Neustále pracujú na vývoji výrobkov pre optimalizované procesy. Ďalšie inovácie výrobkov sú zacielené na trh koncových zákazníkov. Spoločnosť sa súčasne usiluje vstupovať na nové trhy, napríklad do sektora zdravotníckych technológií.
Práca, ktorú vykonávajú naši vývojári výrobkov, zahŕňa plánovanie, realizáciu a kontrolu všetkých projektových činností, ktoré sú potrebné na vývoj nových alebo optimalizovaných výrobkov či systémových riešení, uvádzanie nových výrobkov na trh alebo optimalizáciu výrobkov a procesov.
Za týmto účelom je dôkladná znalosť potrieb zákazníkov rovnako dôležitá ako úzka spolupráca pri výskume s kolegami v ostatných divíziách.

Prečítajte si viac