Zamestnanec v Technologickom centre tesa v Hamburgu

Vývoj procesov

Najmodernejšie procesy s potenciálom pre budúcnosťSpolupráca v takzvanom procese riadenia návrhov je jedna z úloh, ktoré v rámci projektovej práce vykonávajú technici a vývojári technológií a procesov predstavujúci technických zamestnancov spoločnosti tesa. Na prípravu úvodných vzoriek nových výrobkov pre rôzne vývojové laboratóriá sa používajú flexibilné pilotné systémy.

Techniky pre najmodernejšie procesy

Najmodernejšie procesy s potenciálom pre budúcnosť
Najmodernejšie procesy s potenciálom pre budúcnosť

Súčasne sa v úzkej spolupráci so závodmi tesa vyvíjajú techniky pre najmodernejšie procesy, aby sa nové výrobky dali vyrábať efektívne, spôsobom šetrným voči životnému prostrediu a súčasne aby sa zachovala najvyššia kvalita.
Spektrum kompetencií ponúkaných našimi zamestnancami tvorí celý komplex znalostí potrebných na výrobu samolepiacich systémových riešení. Patrí sem technológia nanášania, vytváranie zmesí, polymerizačná technológia, lisovacia technológia, fyzické spôsoby predbežnej úpravy a konvertorové technológie.
Kľúčom k rapídne rýchlej transformácii úvodných myšlienok na stabilné výrobné procesy je úzka spolupráca s výrobcami strojov a zariadení, univerzitami a inštitúciami.

Výroba bez rozpúšťadiel

Jedným z najhlavnejších cieľov spoločnosti tesa v rámci tohto procesu je znížiť množstvo používaných rozpúšťadiel.
Hlavnú úlohu pri realizácii tohto cieľa hrá divízia Vývoj procesov.