Vývojové postupy v spoločnosti tesa vychádzajú z troch hlavných princípov: vývoj komponentov, vývoj procesov a vývoj výrobkov.

Výskum a vývoj

Inovácie sú základom nášho úspechu a motorom, ktorý poháňa dynamický rast našej spoločnosti. Dvesto zamestnancov spoločnosti tesa a jej vlastné laboratóriá v Nemecku, Spojených štátoch amerických, Japonsku, Singapure a Číne sú neustále zaneprázdnené transformáciou inovačných nápadov do nových výrobkov, aplikácií a systémových riešení a zlepšovaním existujúcich výrobkov. Spoločnosť tesa každý rok prihlasuje priemerne 70 patentov nových postupov.Ikony_VaV

Inovácie

Náš úspech je len taký veľký ako výhody, ktoré prinášajú naše výrobky. Neustále pracujeme na nových riešeniach, ktoré našim zákazníkom pomáhajú efektívnejšie riadiť ich pracovné procesy.
Svoju pozíciu jedného z globálnych vedúcich výrobcov samolepiacich systémových riešení posilňujeme prostredníctvom rozpoznávania potrieb a želaní našich zákazníkov a flexibilného reagovania na špeciálne požiadavky a trendy trhu.
Takmer polovica našich celkových tržieb z predaja pochádza z výrobkov, ktoré sme uviedli na trh za uplynulých päť rokov. Skutočnosť, že naša spoločnosť má takú veľkú schopnosť inovovať, je strategicky podstatná.
Náš vývoj nových komponentov lepiacich pások a technologické platformy zaisťujú náš rast a konkurencieschopnosť z dlhodobého hľadiska a razia nám cestu s cieľom vstupovať na nové trhy. Výskumná práca, ktorá prebieha v našich laboratóriách, je len jednou časťou inovačného procesu.
Zohľadňujeme hospodárske a technické hľadiská, analyzujeme trhový potenciál a preverujeme environmentálne problémy. Jedným z našich hlavných cieľov je eliminovať alebo výrazne zredukovať používanie rozpúšťadiel v našich výrobných procesoch.
Vývojové postupy v spoločnosti tesa vychádzajú z troch hlavných princípov: vývoj komponentov, vývoj procesov a vývoj výrobkov. Len úzka spolupráca medzi týmito tromi divíziami môže zabezpečiť úspešný inovačný proces.

Tri odlišné disciplíny – Jediný spoločný cieľ