Výkonný riaditeľ
Dr. Robert Gereke

Dr. Robert Gereke

Výkonný riaditeľVzdelanie

1977 – 1982 Technická univerzita Braunschweig; Titul: Diplomovaný chemik
1982 – 1986 Technická univerzita Braunschweig; Titul: PhD
1988 – 1990 Univerzita Hannover; Smer ďalšieho štúdia – technológia gumy

Profesionálne skúsenosti

Continental AG
1986 – 1988 Tímový chemik, vývoj adhézie pneumatikových pásov a ocele
1988 – 1990 Manažér kvality, prírodná guma
1990 – 1993 Vedúci oddelenia výskumu materiálov

Beiersdorf AG/tesa
1993 – 1994 Vedúci riadenia kvality, tesa
1994 – 1997 Riaditeľ pre vývoj a aplikačný inžiniering, Výskum a vývoj tesa
1997 – 1999 Marketingový riaditeľ, obchodná jednotka Maskovanie tesa
1999 – 2001 Vedúci obchodnej jednotky Maskovanie, tesa

tesa SE
2001 – 2006 Výkonný viceprezident, tesa Industry
2006 – 2016 Člen Výkonnej rady
od roku 2016 Výkonný riaditeľ, tesa SE

Prečítajte si viac