For Our Environment

Pentru mediul nostru înconjurător

Protecția climei și a resurselor se află în centrul strategiei de sustenabilitate tesa.

Angajamentul nostru de-a lungul lanțului valoric

Atenția noastră

Abordarea noastră se concentrează pe punerea în prim plan a protecției climei și a resurselor, pentru atingerea obiectivele în prezent și în viitor. Tesa contribuie la protecția climei prin reducerea amprentei sale ecologice de-a lungul întregului lanț valoric. În calitate de companie internațională, urmărim în mod conștient obiectivul de a închide ciclurile de producție pentru a conserva resursele naturale.

Un viitor favorabil climei

Criza climatică este una dintre cele mai mari provocări ale vremurilor noastre. Tesa a devenit unul dintre numeroșii parteneri globali care s-au angajat în asigurarea că temperatura medie globală nu va crește mai mult de 1,5 grade. Cu un astfel de obiectiv ferm ne propunem să reducem emisiile de CO2 (domeniul de aplicare 1 și 2) cu până la 30% absolut (față de 2018). Obiectivul nostru este de a fi complet neutri din punct de vedere climatic până în 2050.

Multe angrenaje au fost puse în mișcare pentru a ne atinge obiectivele climatice ambițioase pentru 2025. Acestea includ:

Energii regenerabile. Energia ecologică este un pilon esențial al angajamentului nostru. În 2019, cinci dintre locațiile noastre din Germania și-au procurat deja energia electrică din surse regenerabile. Până la sfârșitul anului 2020, 100% din energia electrică consumată de toate unitățile noastre de producție și de birourile din întreaga lume va fi din surse regenerabile de energie.

Reducerea consumului de energie. tesa este pe drumul bun în limitarea impactului asupra mediului prin reducerea consumului de energie. Un sistem de management al energiei certificat ISO 50001 a fost instaurat în locațiile de producție cu un consum mai mare de energie (Hamburg și Offenburg), precum și în sediul central din Norderstedt, Germania. Acest lucru ne ajută să optimizăm procesele consumatoare de energie, precum și să identificăm zonele cu potențial de conservare a energiei.

Îmbunătățirea eficienței. Pe lângă reducerea consumului absolut de energie, creșterea eficienței energetice joacă de asemenea un rol important. Pentru a atinge acest obiectiv, implementăm tehnologii care sunt deosebit de eficiente în conservarea resurselor și a energiei. De exemplu, locațiile de producție selectate au propriile unități de cogenerare, permițând producerea de energie termică și electrică la fața locului într-un mod optimizat din punct de vedere ecologic.

Emisii globale reduse

Angajamentul tesa față de protecția climei nu se oprește la frontierele naționale sau la porțile fabricii noastre. Misiunea noastră de a reduce emisiile globale include procesele din amonte și din aval, precum și producția proprie. Procesele logistice sunt îmbunătățite în mod constant prin reducerea emisiilor la transportul materiilor prime și al produselor finite. De asemenea, considerăm că producția în imediata apropiere a clienților noștri este esențială pentru atingerea unor astfel de obiective. Un exemplu este noua fabrică din Vietnam, a cărei construcție va începe în 2022 cu scopul de a consolida prezența tesa în Asia și de a scurta rutele de livrare către clienții locali.

Închiderea ciclului

Criza climatică nu este singura provocare ecologică cu care ne confruntăm. O creștere globală a deșeurilor reprezintă de asemenea o provocare importantă pentru mediu. Pe baza previziunilor globale, Europa va produce aproximativ 490 milioane de tone de deșeuri pe an până în 2030. Prin urmare abordările alternative, precum economiile circulare, sunt cu atât mai importante. Scopul este de a reutiliza sau recicla resursele ori de câte ori este posibil și de a evita deșeurile încă din start. De asemenea, ne-am angajat să creăm o economie circulară prin diverse abordări, cum ar fi testarea materialelor alternative pentru propriile produse, păstrarea a cât mai multor materiale posibile în același ciclu de viață sau reciclarea acestora.

Ambalare în mod sustenabil. Pentru a reduce deșeurile, tesa începe cu ambalajul. Utilizăm din ce în ce mai mult ambalaje reutilizabile sau reciclabile, precum și materiale de ambalare din surse sustenabile. Prin reducerea greutății ambalajelor, putem reduce și emisiile de CO2 cauzate de transport. În continuare vom lucra de asemenea la stabilirea unui obiectiv concret pentru ambalaje sustenabile.

Parteneriat pentru schimbare. Nu putem realiza singuri viziunea asupra unei economii circulare; acest lucru necesită parteneri care să împărtășească valorile noastre. Colaborarea cu partenerii și cu alte grupuri de interese reprezintă pentru tesa crearea de sinergii și îmbunătățirea infrastructurii în ansamblu. În plus, lucrăm împreună pentru a găsi noi modalități de promovare a recuperării și reciclării materialelor prin soluțiile noastre adezive.

„Urmărim obiectivul unei economii circulare. Cu toate acestea, în prezent deșeurile nu pot fi complet evitate în lanțul de producție al unei companii. Însă depunem eforturi considerabile pentru a utiliza materialele în mod eficient, ori de câte ori este p

Michael Lang

Director sustenabilitate și calitate corporație

Aer curat

Pe lângă emisiile de CO2, ne concentrăm și asupra altor emisii atmosferice care sunt create de-a lungul lanțului de producție. Acestea includ emisiile de COV, care sunt dăunătoare atât pentru mediu, cât și pentru sănătatea umană și care sunt generate în timpul utilizării solvenților. Solvenții sunt utilizați în producție la adezivii și la procesele de curățare. Scopul nostru este de a evita cât mai mult emisiile de COV și de a extinde gama noastră de tehnologii fără solvenți. Am obținut deja un succes notabil în acest domeniu: din 2001 până în 2019, am reușit să reducem emisiile de COV cu 92% pe tona de produse finite fabricate.

Pentru un aer curat

Angajamentul nostru fata sustenabilitate
Sustenabilitate
Angajamentul nostru pentru sustenabilitate
Citiţi mai multe
Strategia noastra pentru viitor
Strategie
Mai multă sustenabilitate, mai multă inovație
Citiţi mai multe
Unul din lucrurile pe care punem accent sunt clientii nostri
Clienți
Obiectivul nostru – Clienții noștri
Citiţi mai multe
Pentru Angajati si Societate
Societate
Pentru angajați și societate
Citiţi mai multe
Planeta se încălzește
Sustenabilitate
Ambiția companiei de a ajunge la 1,5 °C: ne implicăm!
Citiţi mai multe