Cheie vizuală responsabilitate faţă de natură

Responsabilitate, certificări şi informaţii privind siguranţa

Lunga noastră istorie de succes se bazează pe mai mult decât numai idei inovatoare, calitate şi progres tehnologic. Factorii care ne-au influenţat succesul includ, de asemenea, asumarea responsabilităţii pentru oameni şi mediu. Obiectivul este cel de a proteja resursele ecologice şi de a practica implicarea socială, pentru a influenţa în mod pozitiv societatea în care trăim.Responsabilitatea la tesa: angajare socială

Noi ne asumăm responsabilitatea

Industria sustenabilă constituie temelia proceselor afacerii noastre globale. Ne axăm pe patru domenii de activitate: produse, mediu, angajaţi şi societate. Şi toate acestea sunt ferm ancorate în strategia şi practicile noastre de management.

  

În prezent, tesa este una dintre companiile lider în lume în domeniul tehnologiilor produselor autoadezive. Succesul nostru de durată nu se datorează numai ideilor inovatoare, calităţii şi progresului tehnologic. Factorii care ne-au influenţat succesul includ, de asemenea, asumarea responsabilităţii pentru oameni şi mediu. Scopul nostru este reprezentat de protejarea resurselor ecologice şi exercitarea unei influenţe pozitive asupra societăţii în care trăim şi ne desfăşurăm activitatea, prin implicare socială.

  

Arii de activitate
Am încorporat aceste politici de afaceri sustenabile în strategia noastră şi le-am promovat la nivelul Consiliului executiv al tesa SE. Avem un comportament proactiv şi ne axăm pe cele patru domenii de activitate: produse, mediu, angajaţi şi societate. Calitatea şi siguranţa, protejarea resurselor, respectul şi corectitudinea, precum şi încurajarea copiilor şi a tinerilor, sunt doar câteva aspecte corelate cu acestea.

  

Găsiţi informaţii detaliate despre responsabilitatea corporativă la tesa la adresa www.tesa.com

Noi suntem certificaţi

Certificat

Asigurarea calităţii prin respectarea standardelor internaţionale. Pe lângă conformitatea cu legile şi reglementările locale aplicabile, compania noastră percepe orientarea spre calitatea internaţională, protecţia mediului şi standardele de siguranţă la locul de muncă ca o chestiune de principiu.

  

Puteţi vizualiza certificările pe care le deţinem pe www.tesa.com

Informaţiile privind siguranţa

Fişele cu date de securitate ale materialelor (MSDS) conţin date despre proprietăţile unei anumite substanţe. Acestea permit operatorilor şi personalului de urgenţă să evalueze rapid modul de manipulare în siguranţă a acestor substanţe.

  

Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.tesa.com