Systemy samoprzylepne dla budownictwa

Inteligentny produkt samoprzylepny dla branży budowlanejKorzyści z zastosowania dwustronnych taśm z rdzeniem akrylowym

Asortyment taśm tesa ACXplus
Asortyment taśm tesa ACXplus

Obecnie w branży budowlanej producenci dostarczający różne elementy konstrukcji budynku muszą sprostać licznym wyzwaniom w zakresie konkurencyjności i technologii. Z uwagi na coraz większą zależność systemów mechanicznych od niezawodnego działania, awarie mogą prowadzić do zmniejszonego komfortu użytkownika, niezrealizowanych oszczędności energetycznych oraz pogorszenia stanu niektórych elementów budowlanych. Jednocześnie nowe normy w branży budowlanej coraz częściej wymagają wysokiej wydajności zwiększającej efektywność energetyczną i zrównoważone podejście do środowiska. W procesie produkcji firmy wytwarzające elementy zewnętrzne budynku poddawane są okresowym naciskom rynkowym. Wiążą się one ze zmianami popytu i podaży, krajowymi i międzynarodowymi warunkami gospodarczymi, kosztami robocizny oraz regulacjami rządowymi i opóźnieniami w dostawie drewna i innych materiałów. Aby zachować konkurencyjność w coraz bardziej wymagającym środowisku, firmy, które znajdą nowe możliwości w zakresie produkcji i łańcucha dostaw będą miały najsilniejszą pozycję i zwiększą swój udział w rynku. W celu maksymalnego zwiększenia produkcji bez poświęcania jakości produktu, każdy aspekt linii montażowej należy zoptymalizować zwiększając tym samym zakres zastosowań wyrobu.

Dwustronny rdzeń akrylowy

Niezależnie od tego, czy chodzi o okna czy okładziny architektoniczne, do łączenia i montażu często wykorzystuje się tradycyjne metody jak np. klej w płynie. W prawdzie zarówno klej jak i taśma zapewniają jakość klejenia spełniającą wymogi specyfikacji w branży budowlanej, producenci, którzy zaczęli korzystać z taśmy do łączenia strukturalnego i silikonu konstrukcyjnego zaobserwowali znaczne skrócenie czasu produkcji i ogólną poprawę wydajności. Oto pięć dowiedzionych korzyści wynikających z zastosowania dwustronnych taśm samoprzylepnych z rdzeniem akrylowym w procesie produkcji.

1. Większa skuteczność zastosowań

Mniej bałaganu, mniej nakładów na konserwację, niższy koszt
Stosowanie kleju w płynie na linii montażowej to proces długi, skomplikowany i kosztowny. W przeciwieństwie do taśmy zapewniającej spójność i trwałość łączenia oraz długi okres przydatności, zastosowanie kleju w płynie wiąze się z pewnym ryzykiem. Klej w płynie ma znacznie krótszy okres przydatności, a w razie braku kalibracji mieszanki, producenci ponoszą nakłady czasowe i materiałowe na naprawę usterek a także muszą liczyć się z kosztami obsługi gwarancyjnej. Biorąc pod uwagę bieżącą konserwację oraz czyszczenie dozowników na klej, koszt jednorazowych mieszadeł i względy środowiskowe, klej w płynie - w porównaniu z lepkosprężystymi taśmami dwustronnymi - wymaga ciągłych inwestycji. Taśmę, która jest dostępna w rolkach lub wykrojnikach na wymiar, można z łatwością zintegrować w procesie produkcji z szeregiem różnych dyspenserów ręcznych, półautomatycznych i automatycznych.

2. Krótszy czas utwardzania
Godziny w porównaniu z dniami
Dwustronna lepkosprężysta taśma z rdzeniem akrylowym tworzy mocne połączenie zaledwie w ciągu kilku sekund. Na przykład w przypadku produkcji okien moduł jednostkowy skonstruowany przy użyciu taśmy i silikonu konstrukcyjnego można usunąć od razu, dzięki czemu udaje się skrócić czas przetwarzania i zwiększyć moce produkcyjne. Z kolei klej w płynie dla uzyskania maksymalnej siły łączenia wymaga nieprzerwanego okresu utwardzania. W tym okresie wszelkie ruchy na linii montażowej mogą doprowadzić do przesunięcia elementów, a w konsekwencji nieskutecznego połączenia.

3. Doskonałe rozpraszanie naprężeń
Łączenia strukturalne, które rozszerzają się i kurczą
Jeśli chodzi o montaż zewnętrznych elementów budynku, rozwiązanie z zakresu mocowania musi być w stanie sprostać wielu różnym wymogom temperaturowym. Współczynnik rozszerzalności cieplnej (CTE) przyjmuje różne wartości w zależności od podłoża, dlatego komponenty wykonane z metalu i szkła, po połączeniu, będą na siebie nachodzić lub cofać się. Siły te powodują nagromadzenie naprężeń, co może doprowadzić do takich wad jak odkształcenia. W związku z tym, że dwustronne taśmy lepkosprężyste z rdzeniem akrylowym są odporne na działanie temperatur do 204°C oraz do -40°C bezpośrednio w miejscu łączenia, zapewniają one doskonałe rozpraszanie naprężeń nawet w najbardziej skrajnych środowiskach.

4. Jednolitość linii łączenia
Większa precyzja dla lepszego pokrycia
Równa linia łączenia to jeden z najważniejszych czynników, jakie należy wziąć pod uwagę w projektowaniu łączenia. Gdy w miejscu łączenia umieści się klej w płynie‚ pojawi się wiele zmiennych technologicznych, które mogą negatywnie wpłynąć na skuteczność kleju, w szczególności nierówna aplikacja, która powoduje niekompletne pokrycie powierzchni lub nierówną grubość. W przeciwieństwie do tego, dwustronne taśmy samoprzylepne z rdzeniem akrylowym każdorazowo zapewniają jednolitą grubość linii łączenia oraz pokrycie klejem dzięki precyzji aplikacji. W związku z tym, że pokrycie klejem taśmy jest z precyzyjnie opracowane, zapewniona zostaje optymalna skuteczność klejenia bez koncentracji naprężeń czy pęcherzyków powietrza.

5. Bardziej estetyczny wygląd
Atrakcyjne rozwiązanie – w szczególności dla architektów

Dwustronne lepkosprężyste taśmy z rdzeniem akrylowym zapewniają wiele korzyści w porównaniu z tradycyjnymi metodami mocowania w czasie produkcji, ale jedna z istotnych korzyści ma miejsce po zakończeniu instalacji przegród zewnętrznych budynku. W związku z tym, że wysoce wydajne taśmy samoprzylepne mogą bezproblemowo łączyć wiele podłoży bez widocznego łączenia czy śladów kleju, rezultat łączenia nadaje budynkowi estetycznego wyglądu. Ponadto architekci i właściciele budynków coraz częściej preferują bardziej estetyczny i nowoczesny wygląd zewnętrzny, wymagający czystej i precyzyjnej linii łączenia.

Zobacz więcej

Właściwości tesa® ACXplus

Taśmy klejące tworzą mocne i trwałe łączenie – nawet pomiędzy materiałami o różnych właściwościach powierzchniowych.
Nadzwyczajne właściwości w zakresie kompensacji naprężeń statycznych, dynamicznych i cieplnych, przez maksymalny okres trwałości komponentu. Dzięki lepkosprężystości naprężenia ulegają rozproszeniu, zapewniając trwałe łączenie.
Wysoka odporność na starzenie wynika z w pełni nasyconego łańcucha węglowego, który jest podstawowym elementem akrylanów stosowanych w taśmach tesa® ACXplus. Specjalny skład chemiczny odpowiedzialny za utwardzanie tworzy wyjątkowe usieciowanie odporne na temperatury.

Taśmy klejące tworzą mocne i trwałe łączenie – nawet pomiędzy materiałami o różnych właściwościach powierzchniowych.

Nadzwyczajne właściwości w zakresie kompensacji naprężeń statycznych, dynamicznych i cieplnych, przez maksymalny okres trwałości komponentu. Dzięki lepkosprężystości naprężenia ulegają rozproszeniu, zapewniając trwałe łączenie.

Wysoka odporność na starzenie wynika z w pełni nasyconego łańcucha węglowego, który jest podstawowym elementem akrylanów stosowanych w taśmach tesa® ACXplus. Specjalny skład chemiczny odpowiedzialny za utwardzanie tworzy wyjątkowe usieciowanie odporne na temperatury.

Wnioski

Duża siła łączenia taśm tesa®ACXplus wynika z ich lepkosprężystości: zapewnia ona elastyczność i lepkość, oferując wytrzymałość wewnętrzną oraz relaksację naprężeń mechanicznych.
Duża siła łączenia taśm tesa®ACXplus wynika z ich lepkosprężystości: zapewnia ona elastyczność i lepkość, oferując wytrzymałość wewnętrzną oraz relaksację naprężeń mechanicznych.

Niezależnie od tego, czy produkujemy szprosy czy okładziny metalowe, taśmy samoprzylepne zapewniają prawdziwie konkurencyjną przewagę nad mniej skutecznymi metodami łączenia, jak kleje w płynie. Wysoce wydajne taśmy samoprzylepne mogą łączyć wiele podłoży – nawet materiały o niskiej energii powierzchniowej jak polipropylen i polietylen, dzięki czemu uzyskuje się czyste, jednorodne linie. Do nanoszenia taśm samoprzylepnych nie są wymagane żadne specjalne narzędzia czy szkolenia; łatwe w użyciu dyspensery skracają czas produkcji i zwiększają wydajność. Dwustronne taśmy samoprzylepne z rdzeniem akrylowym, które muszą przetrwać tak długo jak budynki, zapewniają niezawodne łączenie, elastyczność projektu oraz znaczne usprawnienie technologiczne.

Informacje o produktach tesa® ACXplus

tesa® ACXplus to wysoce wydajna taśma samoprzylepna z rdzeniem akrylowym do trwałych zastosowań wewnątrz i na zewnątrz. Zapewnia szybkie, mocne i estetyczne łączenie materiałów o różnych właściwościach powierzchni dzięki akrylowej substancji klejącej, która umożliwia optymalne zwilżanie i chemiczne dopasowanie do łączonych powierzchni. Ponadto grubość taśmy można dopasować i wyrównać nierówności powierzchni. Wynikiem tego jest bardzo mocne łączenie, które przetrwa dziesięciolecia.

Łączenie o wysokiej wydajności tesa® ACXplus