Więcej niż wygoda konsumenta: Sprostanie wyzwaniom w zakresie ochrony środowiska i zdrowia poprzez zastosowanie opakowań spożywczych wielokrotnego zamykania

Marki i producenci żywności mają obowiązek ograniczania odpadów spożywczych i plastikowych oraz promowanie zdrowego jedzenia. Opakowanie wielokrotnego zamykania pozwala na zrealizowanie tych celów.

Taśmy tesa w branży spożywczej

Taśmy tesa w branży spożywczej

Wiele mówi się dzisiaj o wygodzie zastosowania opakowań wielokrotnego zamykania oraz sposobów, w jakie różne ich rodzaje dostępne na rynku wydłużają okres przydatności do spożycia produktów. Z badań wynika, że 81% konsumentów preferuje opakowania wielokrotnego zamykania w stosunku do tradycyjnie dostępnych opcji, przy czym 54% z nich jest gotowa zapłacić więcej za takie opakowania. Zwracają oni także uwagę na szereg korzyści dla sprzedawców detalicznych, producentów żywności i konsumentów, w tym mniejszą ilość odpadów spożywczych i plastikowych oraz ograniczenie wydatków konsumentów.

Pomimo dużego zainteresowania ze strony klientów, stosowanie takich opakowań przez marki i producentów żywności nie jest rozpowszechnione. W 2019 roku globalny rynek torebek zamykanych, który obejmuje opakowania wielokrotnego zamykania, wyceniono na około 177 milionów USD, zaledwie 0,5% globalnego rynku opakowań spożywczych o wartości około 302 miliardów USD w tym samym roku. Analitycy rynkowi przewidują znaczny wzrost sektora opakowań spożywczych wielokrotnego zamykania w przyszłości, jednakże tradycyjne opakowania będzie charakteryzować znacznie większy wzrost.

Np. w regionie Azji i Pacyfiku oczekuje się, że sektor opakowań spożywczych wielokrotnego zamykania będzie wzrastał o 3,5% rocznie w ciągu pierwszych pięciu lat tej dekady. Popyt na żywność ma jednak rosnąć o 15% rocznie w tym samym okresie. Wraz z szybkim wzrostem produkcji tradycyjnych opakowań wyzwania związane z tym wzrostem będą także rosły.

Zobacz więcej

Kryzys środowiskowy

Supermarket
Different plastic packaging food in the supermarket

Mniej więcej jedna trzecia żywności przeznaczonej do spożycia przez ludzi marnuje się co roku, przy czym 80% tych odpadów jest generowana na poziomie konsumenta. Obecnie świat marnuje 1,6 miliardów ton żywności, przy czym do 2030 roku liczba ta wzrośnie do 2,1 miliarda. W ciągu 10 lat świat wyda 1,5 bilionów USD na jedzenie, którego nie wykorzysta ani nie podda recyklingowi.

Nadmiernym ilościom odpadów spożywczych towarzyszą ogromne ilości odpadów plastikowych.  Obecnie każdego roku na świecie produkuje się 78 milionów ton opakowań spożywczych z tworzyw sztucznych, a jedynie 14% (11 milionów ton) z nich podlega recyklingowi, w tym 11,5% (dziewięć milionów ton) jest wyrzucane do oceanów. Biorąc pod uwagę, że produkcja żywności w kolejnej dekadzie ma się podwoić, jest to wyzwanie, jakiego przedsiębiorstwa sektora spożywczego nie mogą zignorować.

Na szczęście wiele z tej żywności, która staje się opadem na poziomie konsumenta można pakować w opakowania wielokrotnego zamykania: obecnie wyrzuca się 30% zbóż, 20% produktów mleczarskich, a także 45% warzyw i owoców, w tym orzechów. Odpady opakowań związanych z żywnością stanowią do jednej czwartej całości odpadów spożywczych gospodarstwa domowego. Zwiększenie stosowania opakowań wielokrotnego zamykania o 25% mogłoby prowadzić do obniżenia ilości odpadów spożywczych i plastikowych o 400 milionów ton i odpowiednio 20 milionów ton każdego roku, a konsumenci oszczędzaliby 375 miliardów USD rocznie.

Istnieje również możliwość dodatkowego ograniczenia zużycia tworzyw sztucznych w ramach rynku opakowań wielokrotnego zamykania: na przykład taśma z poszerzonym paskiem ochronnym ułatwiającym otwieranie to zużycie o 90% mniej tworzyw sztucznych niż suwaki błyskawiczne.

Zobacz więcej

Ryzyko dla zdrowia

Tradycyjne opakowania spożywcze przyczyniają się do wielu problemów zdrowotnych. Przykładowo począwszy od 1975 roku otyłość wzrosła niemal trzykrotnie, a obecnie jedną na 10 osób klasyfikuje się jako otyłą. W Azji ponad 60% populacji uważa się za osoby z nadwagą lub otyłe.  Obecnie więcej ludzi umiera z powodu nadwagi czy otyłości niż z powodu niedowagi.

Opakowanie spożywcze wielokrotnego zamykania pełni kluczową rolę w kontrolowaniu wielkości porcji jedzenia. Z jednej strony pomaga w zwalczaniu rosnącej liczby przypadków otyłości poprzez powodowanie, że konsumenci jedzą z umiarem, a nie spożywają całego opakowania jedzenia. Z drugiej strony jednak może stanowić wsparcie dla Generacji Y, której przedstawiciele wolą jeść zdrowiej niż ci z poprzednich generacji, preferując jedzenie, takie jak produkty oparte na owocach i warzywach, sprzedawane w opakowaniach wielokrotnego zamykania i nadające się do jedzenia w trakcie wykonywania innych czynności.

Opakowanie spożywcze wielokrotnego zamykania to także większa higiena. Klienci nie muszą przenosić jedzenia z jednego opakowania do drugiego ani z opakowania do plastikowego pojemnika, w trakcie to której czynności pozostałości jedzenia są przenoszone na ręce i powierzchnie, a jeśli na nich pozostaną przyczyniają się do rozprzestrzeniania szkodliwych bakterii i powodują ryzyko dla zdrowia.

Zobacz więcej

Wyzwania wewnętrzne

Taśma Lift&reseal
Taśma Lift&reseal

Gospodarcze, środowiskowe i zdrowotne kwestie dotyczące opakowań spożywczych wielokrotnego zamykania są bardzo istotne, jednak dla właścicieli marek i producentów żywności jest to spore wyzwanie.

Podstawową obawą jest potencjalna szkoda dla marki spowodowana zmianą wyglądu produktu. Opakowanie wielokrotnego zamykania zazwyczaj nie powoduje jednak dużych zmian w wyglądzie produktu. Taśma z poszerzonym paskiem ochronnym ułatwiającym otwieranie może być np. przezroczysta lub w kolorze marki. Ponadto badania wykazują, że produkty z opcją wielokrotnego zamykania są postrzegane jako te o wyższej jakości niż produkty konkurencyjne w tradycyjnych opakowaniach.

Marki i producenci żywności obawiają się również, że takie nowe właściwości będą zakłócać proces produkcyjny opakowań i że mogą mieć wpływ na składniki spożywcze. Wiele opcji wielokrotnego zamykania nie ma jednak na to wpływu, ponieważ maszyny mocujące taśmę wielokrotnego zamykania na opakowaniach produktów mogą zostać łatwo zintegrowanie z istniejącymi dotychczas liniami montażowymi.

Sprzedawcy, co zrozumiałe, są zaniepokojeni wysokimi kosztami związanymi z ponownym wprowadzeniem na rynek nowego produktu lub produktu o nowych cechach. Przy rosnącym popycie na opakowania spożywcze wielokrotnego zamykania, firmy te jednak będą prawdopodobnie odnosić korzyści z przejścia na takie opakowania. Dodatkową korzyścią jest także prezentacja marki przez wydłużony okres, ponieważ opakowania podlegają wielokrotnemu otwieraniu i zamykaniu. 

Zobacz więcej

Zarządzanie ochroną środowiska i zdrowia

Światowa branża spożywcza znajduje się w punkcie przełomowym. W ciągu 10 lat będzie musiała podwoić ilość produkowanej żywności, a jednocześnie jest zobowiązana do pomocy przy ograniczaniu wolumenu odpadów spożywczych i plastikowych, który, jeśli zostanie pozostawiony samemu sobie, wymknie się spod kontroli. Obowiązkiem branży jest także zapewnienie, aby społeczeństwo było zdrowe, zarówno pod względem ilości żywności, którą ludzie spożywają, jak i poprzez zachęcanie do obchodzenia się z żywnością w higieniczny sposób.

Opakowania wielokrotnego zamykania mogą spełniać te różnorodne i naglące potrzeby w skali globalnej. Jako światowy producent produktów i rozwiązań samoprzylepnych tesa® ma bogatą historię pomocy branży spożywczej w skorzystaniu z zainteresowania konsumentów opakowaniami wielokrotnego zamykania, przy jednoczesnym promowaniu dobrego zarządzania ochroną środowiska i zdrowia. Założona ponad 125 lat temu spółka jest dumnym członkiem porozumienia ONZ „Global Compact” promującego zrównoważone i społecznie odpowiedzialne praktyki biznesowe.

Zobacz więcej