AGD – zabezpieczanie drzwi na czas transportu

Zabezpieczanie drzwi na czas transportu

Taśma przejmuje część obciążenia, zapobiegając uszkodzeniom zawiasów nawet pod wpływem silnych oddziaływań.

Podczas transportu drzwi, silne uderzenia mogą uszkodzić ich części, a zwłaszcza zawiasy. Użycie mocnej taśmy, która przejmie część obciążenia, pozwoli zapobiec uszkodzeniom od uderzeń, a takze będących ich wynikiem reklamacjom.

Stosowana taśma powinna być bardzo mocna i mieć nośnik o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie. Powinna także umożliwiać usuwanie bez pozostawiania śladów, nawet w niższych temperaturach.

Produkty