Zabezpieczanie drzwi na czas transportu

Zabezpieczanie drzwi na czas transportu

Taśma przejmuje część obciążenia, zapobiegając uszkodzeniom zawiasów nawet pod wpływem silnych oddziaływań.Podczas transportu drzwi, silne uderzenia mogą uszkodzić ich części, a zwłaszcza zawiasy. Użycie mocnej taśmy, która przejmie część obciążenia, pozwoli zapobiec uszkodzeniom od uderzeń, a takze będących ich wynikiem reklamacjom.

Stosowana taśma powinna być bardzo mocna i mieć nośnik o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie. Powinna także umożliwiać usuwanie bez pozostawiania śladów, nawet w niższych temperaturach.

Zobacz więcej

Produkty

tesa® 4224

Specifications
MOPP
kauczuk naturalny
79 µm
35 %

tesa® 4287

Specifications
MOPP
kauczuk naturalny
79 µm
35 %

tesa® 4288

Specifications
MOPP
kauczuk naturalny
114 µm
35 %

tesa® 4289

Specifications
MOPP
kauczuk naturalny
144 µm
35 %

tesa® 4298

Specifications
MOPP
kauczuk naturalny
114 µm
35 %

tesa® 64284

Specifications
MOPP
kauczuk naturalny
110 µm
35 %

tesa® 64294

Specifications
MOPP
kauczuk naturalny
107 µm
30 %

Pobieranie