Odpowiedzialność za środowisko naturalne — główny materiał wizualny

Odpowiedzialność, certyfikacje i informacje o bezpieczeństwie

Nasze wieloletnie sukcesy wynikają nie tylko z innowacyjnych pomysłów, jakości i postępu technicznego. Istotne są również takie czynniki jak odpowiedzialność za ludzi i środowisko. Chcemy chronić zasoby naturalne i angażować się w sprawy społeczne, aby mieć pozytywny wpływ na świat, w którym funkcjonujemy.

Świadoma odpowiedzialność

Odpowiedzialność w tesa: sprawy społeczne

Zasada zrównoważonej produkcji to fundament naszej działalności na świecie. Koncentrujemy się na czterech obszarach: produktach, środowisku, pracownikach i społeczeństwie. Wszystko to jest mocno zakorzenione w naszej strategii i praktykach z zakresu zarządzania.

   

Obecnie tesa jest jedną z czołowych światowych firm w sektorze technologii samoprzylepnych. Nasze wieloletnie sukcesy nie wynikają jedynie z innowacyjnych pomysłów, jakości i postępu technicznego. Istotne są również takie czynniki jak odpowiedzialność za ludzi i środowisko. Przez zaangażowanie w sprawy społeczne chcemy chronić zasoby naturalne i pozytywnie wpływać na świat, w którym funkcjonujemy.

   

Obszary działań
Zasady zrównoważonego prowadzenia działalności są głęboko osadzone w naszej strategii i w świadomości członków zarządu tesa SE. Działamy proaktywnie, koncentrując się na czterech obszarach: produktach, środowisku, pracownikach i społeczeństwie. Jakość i bezpieczeństwo, ochrona zasobów, szacunek, sprawiedliwość, wspieranie dzieci i młodzieży — to tylko kilka aspektów związanych z tą filozofią.

   

Informacje na temat zasad odpowiedzialnego biznesu obowiązujących w tesa znajdziesz tutaj

Nasze certyfikacje

Certyfikat

Zapewnianie jakości przez przestrzeganie międzynarodowych norm. Oprócz konsekwentnego przestrzegania obowiązujących przepisów i regulacji oczywiste jest dla nas ukierunkowanie na międzynarodowe normy z dziedziny jakości, ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy.

   

Nasze aktualne certyfikacje można znaleźć na stronie www.tesa.com

Informacje związane z bezpieczeństwem

Karty charakterystyki zawierają dane dotyczące właściwości danej substancji. Dzięki nim pracownicy i przedstawiciele służb ratowniczych mogą szybko uzyskać informacje na temat bezpiecznego obchodzenia się z taką substancją.

   

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.tesa.com