Działania rozwojowe w tesa są realizowane w trzech głównych obszarach: rozwoju komponentów, rozwoju procesów i rozwoju produktów.

Badania i rozwój

Innowacje są podstawą sukcesów naszej firmy i motorem jej dynamicznego rozwoju. Dwustu specjalistów zatrudnionych w laboratoriach tesa w Niemczech, USA, Japonii, Singapurze i Chinach nieustannie pracuje nad przekształcaniem oryginalnych pomysłów w nowe produkty, zastosowania i rozwiązania systemowe oraz nad doskonaleniem istniejących produktów. Każdego roku tesa składa średnio 70 wniosków patentowych.Ikony_Badania-i-rozwój

Innowacje

Sukces tesa mierzony jest korzyściami płynącymi z naszych produktów. Stale opracowujemy nowe rozwiązania ułatwiające naszym klientom zwiększanie efektywności procesów.


Zajmowaną pozycję jednego ze światowych liderów w zakresie produkcji systemowych rozwiązań samoprzylepnych umacniamy przez rozpoznawanie potrzeb i życzeń klientów oraz elastyczne reagowanie na specyficzne wymogi i trendy rynkowe.
Niemal połowa naszych przychodów ze sprzedaży pochodzi z produktów, które wprowadziliśmy na rynek w ciągu ostatnich pięciu lat. Tak ogromna innowacyjność naszej firmy ma strategiczne znaczenie.


Tworzenie nowych komponentów taśm samoprzylepnych i związanych z nimi platform technologicznych zapewnia nam długofalowy rozwój i konkurencyjność oraz toruje drogę na nowe rynki. Prace badawcze prowadzone w naszych laboratoriach to tylko jeden z elementów procesu tworzenia innowacji.


Uwzględniamy także aspekty ekonomiczne i techniczne oraz analizujemy potencjał rynkowy i kwestie środowiskowe. Jednym z naszych zasadniczych celów jest wyeliminowanie lub znaczne zmniejszenie stosowania rozpuszczalników w procesach produkcyjnych.


Działania rozwojowe w tesa są realizowane w trzech głównych obszarach: rozwoju komponentów, rozwoju procesów i rozwoju produktów. Jedynie ścisła współpraca przedstawicieli tych trzech dziedzin może zapewnić pomyślne tworzenie innowacji.

Trzy dziedziny — jeden wspólny cel