Visueel element verantwoordelijkheid voor de natuur

Sociale, certificerings- & veiligheidsinformatie

Ons lange succesverhaal is niet alleen gebaseerd op innovatieve ideeën, kwaliteit en technologische vooruitgang. Andere invloedrijke factoren zijn het nemen van onze verantwoordelijkheid voor mens en milieu. Het is ons doel ecologische hulpbronnen te beschermen en sociale betrokkenheid te hebben om de maatschappij waarin we leven positief te beïnvloeden.Verantwoordelijkheid bij tesa: sociaal

Wij nemen onze verantwoordelijkheid

Duurzame industrie vormt de basis van onze wereldwijde bedrijfsprocessen. Wij concentreren ons op vier activiteitengebieden: producten, milieu, medewerkers en maatschappij. Dit alles is stevig verankerd in onze strategie en bestuursmethoden.

  

Tegenwoordig is tesa wereldwijd een van de belangrijkste bedrijven binnen de branche voor zelfklevende technieken. Ons lange succesverhaal is niet alleen verbonden aan innovatieve ideeën, kwaliteit en technologische vooruitgang. Andere invloedrijke factoren zijn het nemen van onze verantwoordelijkheid voor mens en milieu. Wij streven ernaar ecologische hulpbronnen te beschermen en door onze sociale betrokkenheid de maatschappij waarin we leven positief te beïnvloeden.

  

Activiteitengebieden
We hebben dit duurzame bedrijfsbeleid in onze strategie geïntegreerd en in de mentaliteit van de Raad van Bestuur van tesa SE. Wij handelen proactief op de vier activiteitengebieden voor producten, milieu, medewerkers en maatschappij. Kwaliteit en veiligheid, beschermen van hulpbronnen, respect en eerlijkheid, en het stimuleren van kinderen en jongeren zijn nog maar enkele hieraan verbonden aspecten.

  

Lees uitgebreide informatie over maatschappelijk verantwoord ondernemen bij tesa op www.tesa.com

Wij zijn gecertificeerd

Certificaat

Kwaliteitsbewaking door voldoen aan internationale normen. Naast de consequente naleving van de geldende plaatselijke wet- en regelgeving, ziet ons bedrijf zijn gerichtheid op internationale kwaliteits-, milieu- en arbeidsveiligheidsnormen als vanzelfsprekend.

  

Bekijk onze huidige certificeringen op www.tesa.com

Veiligheidsinstructies

Veiligheidsinformatiebladen (Material Safety Data Sheets, MSDS) bevatten gegevens over de eigenschappen van een bepaalde stof. Daarmee kunnen personeel en hulpverleners snel bepalen hoe ze veilig met dergelijke stoffen kunnen omgaan.

  

Lees meer op www.tesa.com