Medarbejder hos tesa Technology Center i Hamburg

Prosessutvikling

Banebrytende prosesser med potensial i fremtidenEt samarbeid i den såkalte designkontrollprosessen er en av de oppgavene som utføres i forbindelse med prosjektarbeid av ingeniører og teknologi- og prosessutviklere som utgjør tesas tekniske personale. Fleksible pilotsystemer brukes til å forberede innledende prøver av nye produkter til de forskjellige utviklingslaboratoriene.

Banebrytende prosessteknikker

Banebrydende processer med potentiale til fremtiden
Banebrydende processer med potentiale til fremtiden

Samtidig utvikles det banebrytende prosessteknikker i nært samarbeid med tesa-fabrikkene, slik at nye produkter kan produseres effektivt og miljøvennlig, samtidig som toppkvaliteten opprettholdes.
Utvalget av kompetanse som medarbeiderne våre sitter inne med, omfatter alle de kunnskapsområdene som er nødvendige for å produsere en selvklebende systemløsning. Dette omfatter beleggteknologi, sammensmelting, polymeriseringsteknologi, ekstruderingsteknologi, fysiske forbehandlingsmetoder og konverteringsteknologi.
Et nært samarbeid med produsenter av maskiner og utstyr, universiteter og institusjoner er nøkkelen til den raske omdanningen av de opprinnelige ideene til stabile produksjonsprosesser.

Produksjon uten løsemidler

Et av de mest kritiske målene til tesa i denne prosessen er å redusere mengden av anvendte løsemidler.
Prosessutviklingsavdelingen spiller en stor rolle i arbeidet med å realisere dette målet.