Produktudvikling

Produktutvikling

Kunden som partnerKjenn kundens behov

IPM-PWP-Printing_Key-Visual_72dpi
Vi samarbeider tett med kundene våre, for eksempel i trykkeribransjen.

Når det gjelder å legge kabelsett hos bilprodusenter, produserer mobiltelefoner hos store elektronikkselskaper eller trykksaker i trykkeri- og papirindustrien, kjenner produktutviklerne våre kundenes produksjonsprosesser.

Vi arbeider kontinuerlig med å utvikle produkter for optimaliserte prosesser. Andre produktinnovasjoner er rettet mot sluttkundemarkedet. Vi gjør også et forsøk på å komme inn på nye markeder som sektoren for medisinsk teknologi.
Det arbeidet som utføres av våre produktutviklere, omfatter planlegging, utførelse og gjennomgang av alle prosjektaktiviteter som er nødvendige for å utvikle nye eller optimaliserte produkter eller tapeløsninger, lansering av nye produkter på markedet eller optimalisering av eksisterende produkter og prosesser.
For å oppnå dette, er en helhetlig forståelse av kundens behov like viktig som tett samarbeid med forskerkolleger i de andre avdelingene.

Les mer