Vi arbejder konstant på nye og optimerede klæbemasser

Komponentutvikling

Grunnlaget for nye produkterKjennskap til materialer og prosesser

I tillegg til unik kjennskap til markedet avhenger suksessen til en nyutvikling først og fremst av fremragende kunnskap om materialer og prosesser. Bruken av innovative materialer og/eller produksjonsprosesser er svært ofte nøkkelen til å utvikle nyskapende og banebrytende produktløsninger.

Med tanke på dette jobber tesas forskere og ingeniører hele tiden med å videreutvikle de teknologiplattformene som er utviklet av tesa. De fokuserer spesielt på ny- og videreutvikling av et bredt spekter av selvklebende produkter.

Les mer

Nye selvklebende produkter og innovativ teknologi

Naturgummi er bare én av mange mulige grunnsubstanser som kan benyttes i en tapeoppskrift
Naturgummi er bare én av mange mulige grunnsubstanser som kan benyttes i en tapeoppskrift

Nye polymeriseringsprosesser og formuleringer muliggjør vellykket bruk av selvklebende tape på flere og flere nye markeder. En lang rekke underlagsmaterialer og innovative spesialbelegg utvider stadig mulighetene for å bruke disse teknologiene. Å skape helt nye teknologier som f.eks. utviklingen av innovative selvklebende produkter som ikke inneholder løsemidler og derfor er mer miljøvennlige, er en særlig utfordring.

Samarbeid: Plass til nye kreative ideer

Målet vårt er å sikre at virksomheten kan være konkurransedyktig på lengre sikt.  Tidlig gjenkjennelse av trender innenfor materialer og teknologier er like viktig for dette, som et effektivt samarbeid med avdelingene innenfor prosessutvikling og produktutvikling.


Samspillet mellom medarbeidere fra ulike avdelinger og ulike profesjoner skaper nye kreative ideer.

Les mer