Udviklingsprocesserne hos tesa er baseret på tre grundprincipper:
Komponentudviklingen, procesudviklingen og produktudviklingen.

Forskning og utvikling

Innovasjon er grunnlaget for tesas suksess og drivkraften bak selskapets dynamiske vekst. Selskapets 200 ansatte på laboratoriene i Tyskland, USA, Japan, Singapore og Kina arbeider kontinuerlig med å forvandle innovative ideer til nye produkter, anvendelser og tapeløsninger, samt med å forbedre eksisterende produkter. Hvert år tar tesa patent på gjennomsnittlig 70 nye produkter og teknologier.Icons_R&D

Innovasjoner

Vår suksess er bare så stor som fordelene ved produktene våre. Vi jobber kontinuerlig med å finne nye løsninger som kan hjelpe kundene å organisere arbeidsprosessene mer effektivt.
Vi styrker vår posisjon som en av verdens ledende produsenter av selvklebende systemløsninger ved å kjenne behovene og ønskene til kundene våre.
Nesten halvparten av vår samlede omsetning kommer fra produkter som vi har lansert på markedet i løpet av de siste fem årene. Det har stor strategisk betydning at virksomheten vår har så stor innovasjonskraft.
Vår utvikling av nye selvklebende komponenter og teknologiplattformer sikrer vekst og konkurranseevne på lang sikt, og baner veien for å komme inn på nye markeder. Forskningsarbeidet på laboratoriene våre er bare en del av innovasjonsprosessen.
Vi tar hensyn til økonomiske og tekniske aspekter, analyserer markedspotensial og undersøker miljøspørsmål. Et av våre hovedmål er å fjerne eller vesentlig redusere bruken av løsemidler i produksjonsprosessen.
Utviklingsprosessene hos tesa er basert på tre grunnprinsipper: komponentutvikling, prosessutvikling og produktutvikling. Det er bare gjennom tett samarbeid mellom de tre divisjonene at innovasjonsprosessen kan bli vellykket.

Tre forskjellige disipliner – ett felles mål