Naturansvar

Ansvar, sertifiseringer og sikkerhetsinformasjon

Vår lange suksesshistorie er basert på mer enn bare innovative ideer, kvalitet og teknologiske fremskritt. Innflytelsesrike faktorer inkluderer også å ta ansvar for mennesker og miljø. Målet er å beskytte økologiske ressurser og å utøve sosialt engasjement for å få en positiv innflytelse på samfunnet vi lever i.Vi er medlem av Grønt Punkt

Grønt Punkt Norge

En bedrift har ansvar både for produkt og emballasje. For emballasjen er dette regulert i direktiv og avtale med myndighetene. Gjennom Grønt Punkt Norge er medlemmene med på å utvikle et mer ressurseffektivt og bærekraftig samfunn. 

 

Som medlem i Grønt Punkt Norge tar tesa ansvar for alle emballasjetyper gjennom retursystemer godkjent av Miljødirektoratet.

 

Les mer her

Ansvar hos tesa: Socialt

Vi tar ansvar

Bærekraftig industri danner grunnlaget for våre globale forretningsprosesser. Fokuset vårt er rettet mot fire aktivitetsområder: produkter, miljø, medarbeidere og samfunn. Og alt dette er fast forankret i vår strategi og ledelsespraksis.

 

I dag er tesa en av verdens ledende virksomheter innen selvklebende teknologi. Vår mangeårige suksesshistorie er ikke bare forbundet med innovative ideer, kvalitet og teknologiske fremskritt. Innflytelsesrike faktorer inkluderer også å ta ansvar for mennesker og miljø. Målet er å beskytte økologiske ressurser og å utøve sosialt engasjement for å få en positiv innflytelse på samfunnet vi lever i.

 

Aktivitetsområder
Vi har integrert denne bærekraftige forretningspolitikken i vår strategi og i ledelsen hos tesa SE. Vi oppfører oss proaktivt og konsentrerer oss om de fire aktivitetsområdene produkter, miljø, medarbeidere og samfunn. Kvalitet og sikkerhet, vern av ressurser, respekt og rettferdighet, samt oppmuntring av barn og unge er bare noen av de aspektene som er knyttet til dette.

 

Finn detaljert informasjon om virksomhetsansvar hos tesa på www.tesa.com

Vi er sertifisert

Sertifikat

Vi sikrer kvalitet ved å oppfylle internasjonale standarder. I tillegg til å sikre samsvar med gjeldende lokale lover og bestemmelser, er virksomheten vår naturligvis orientert mot internasjonale kvalitets-, miljø- og sikkerhetsstandarder.

 

Se våre nåværende sertifiseringer www.tesa.com

Sikkerhetsinformasjon

Sikkerhetsdatablad (MSDS) inneholder data om egenskapene til et bestemt stoff. Dessuten gir de medarbeidere og redningsmannskap mulighet for å vurdere raskt hvordan man håndterer slike stoffer på en sikker måte.

 

Du finner flere opplysninger på www.tesa.com