tesa_50530_as_001
Produktinformasjon

tesa® 50530

Midlertidig beskyttelsesfolie til nymalte overflaterProduktbeskrivelse

tesa® 50530 beskyttelsestape består av en polyolefin-folie samt EVA-kleber. Klebemiddelet av etylenvinyl-acetat sikrer fremragende stabilitet under værpåvirkning, kompatibilitet med forskjellige typer maling, bestandighet overfor kjemikalier og UV-lys. Den sterke vedheftningen garanterer sammenføyning ved høye hastigheter på opptil 160 km/t. Etter bruk er tapen lett å fjerne og avhende, da både bærematerialet og kleberen er miljøvennlige. tesa® 50530 «Bodyguard» er den beste beskyttelsesløsningen til nymalte bilkarosserier. Hvis den brukes umiddelbart etter at malerarbeidet er utført, forhindrer den skader under installasjon, oppbevaring og transport. Beskyttelsesfolien kan påføres presist og sikrer malingens bestandighet i opptil tolv måneder ved utendørs oppbevaring. Reparasjon eller polering er ikke nødvendig når beskyttelsesfolien fjernes.

Applikasjoner

  • Velegnet til beskyttelse av nymalte metalloverflater (bilkarosserier)
  • Enkel og presis påføring samt mulighet for trykkskjæring
  • Produktet er kostnadseffektivt siden det fjerner behovet for polering eller mindre krevende reparasjonsarbeid
  • Etterlater ingen kleberester og er miljøvennlig ved avhending
  • Langvarig beskyttelse utendørs i opptil tolv måneder
tesa_50530_as_001

tesa_50530_as_001

Tekniske egenskaper

Bruddforlengelse

800 %

Klebetype

EVA

UV-resistance

36 weeks

Bruddstyrke

22 N/cm

Total tykkelse

80 µm

Bæremateriale

Polyolefinfilm

Klebeevne på Stål

1 N/cm

Klassifiseringsegenskaper

Kjemikaliebestandig

++

Fargekompatibilitet

++

Egnet til utstansing

Yes

Lett å fjerne

Yes

tesa®-produkter viser god kvalitet dag inn og ut under krevende forhold og blir regelmessig underlagt streng kontroll. All teknisk informasjon og alle uttalte anbefalinger er gitt på grunnlag av vår beste kunnskap på grunnlag av praktisk erfaring. Alle data er basert på gjennomsnittsverdier og kan ikke overføres direkte til noe spesifikt applikasjon. tesa SE kan ikke gi spesifikke eller indirekte garantier for salgbarhet eller egnethet for et bestemt formål. Dermed er brukeren ansvarlig for å teste om tesa®-produktet er egnet for et bestemt formål og egnet for brukerens måte å bruke det på. Hvis du er i tvil, er vårt tekniske supportpersonell tilgjengelig for å hjelpe deg.

Downloads
Relaterte produkter