ACXplus til glasmontering

Strukturglass

Store perspektiver – vår dobbeltsidige tape tilbyr høy yteevne i krevende miljøer.Store perspektiver – vår dobbeltsidige tape tilbyr høy yteevne i krevende miljøer.

Det finnes to typer strukturelle glassystemer: tosidige og firesidige. Hvert design har sine spesifikke fordeler.

Tosidige strukturelle glassystemer omfatter en kombinasjon av mekanisk montering og et tapesystem. To motstående glasskanter blir montert på en ramme med tesa® ACXplus, og de to andre motstående sidene blir montert mekanisk. Med et slikt system kan det oppnås høy mekanisk sikkerhet, og to monteringsmetoder (tape og mekanisk montering) bidrar til å fordele de dynamiske kreftene.

Firesidige strukturelle glassystemer gir et nesten rammeløst utseende. Under prefabrikkeringen blir alle de fire sidene av glassplaten bundet til rammen med tesa® ACXplus i et verksted. Disse glassmodulene blir så montert på underbygningen på byggeplassen, og gir fasaden et flatt utseende. tesa® ACXplus overfører de dynamiske belastningene. Vi anbefaler imidlertid en mekanisk dødlast-belastning til det glasset som ikke er synlig fra utsiden. Den klare fordelen med disse systemene er naturligvis utseendet uten en synlig ramme.

tesa® ACXplus har en fremragende evne til å kompensere for statiske, dynamiske og temperaturrelaterte spenninger i hele levetiden til komponenten. På grunn av de viskoelastiske egenskapene kan tapen kompensere for varierende utvidelseskoeffisienter til ulike materialer.

Før elementene, som er forbundet med flytende lim, kan flyttes og forarbeides videre, skal det flytende limet herdes til en viss styrke som muliggjør håndtering. Det kan ta fra sekunder til timer. Elementene kan ikke lett skilles fra hverandre i forbindelse med omarbeiding, og det flytende limet øker antallet kjemikalier på fabrikken. Disse kjemikaliene spiller en rolle i forhold til et sunt og rent arbeidsmiljø på et produksjonssted.

Både væsker og dobbeltsidig tape krever en applikasjonsprosess bestående av flere trinn, ettersom det må unngås forurensning av substratene. Derfor er rengjøring av substratene avgjørende for begge monteringsmetoder, og kan ikke unngås. I likhet med lim/flytende klebere kompenserer dobbeltsidig tape for uregelmessige eller ujevne overflater. En fordel med dobbeltsidig tape i forhold til lim/flytende klebere er bruken av tynnere produktlag, som gjør avstanden mellom de sammenføyde overflatene så liten som mulig. Den fleksibiliteten som ligger i å kunne justere materialene, er mulig med tape, hvis lineren ikke er fjernet helt. Dette understøtter en effektiv produksjonsprosess. Siden det ikke er behov for herdetid, er en raskere monteringshastighet garantert.

Les mer
Sertifikat

Sertifikater og eksterne testrapporter

  • ASTM E284-04, 330-02, 331-00 – test av vindlast og vanninntrengning
  • AAMA 501.6-09 – jordskjelvtest på fasadeelementer
  • NBR 10821-3 / 11 – vann- og luftinntrengning i fasadeelementer
  • DIN EN 13501-1.2012 – brannteknisk klassifisering
  • Syklontest i henhold til AS 1562.1, AS 4040.2/3 brukbarhet og AS 4040.3 syklisk simulert vindbelastningstest
ACXplus-glasfacade
Strukturglas
Strukturglas

ACXplus-glasfacade

Strukturglas

Strukturglas

Nedlastinger

Relaterte sider