Drošs, vieds, ilgtspējīgs

Drošs, vieds, ilgtspējīgs

Ilgtspējība

Kādi faktori noteiks iepakojuma nākotni? Kā izskatīsies iepakojums nākotnē? Ir trīs tendences.

Teksts Isabel Überhoff

“Starp mums kaut kas ir,” nodomā izstrādājums, skatoties uz patērētāju. Protams, ka iepakojums. Un tas ir labi. Iepakojums aizsargā sensitīvas preces un atvieglo to apstrādi, kraušanu kaudzē un transportēšanu. Tomēr iepakojumam tagad ir arī dažādas citas lomas, sākot ar mārketinga rīku un beidzot ar vides deklarāciju. Iepakojums ir kļuvis par atsevišķu izstrādājumu klasi: radošu, inovatīvu, individuālu un arvien interaktīvāku. Drošība, viedais iepakojums un ilgtspējība ir trīs temati, kas saistīti ar pašreizējām iepakojuma tendencēm.

Drošība

Globālajā mazumtirdzniecības pasaulē izstrādājumu drošības jautājums arvien vairāk nonāk ražotāju un klientu uzmanības centrā. Lokalizācijas un izsekošanas tehnoloģijas arvien vairāk izmanto tādās jomās kā droša pārtika, patērētāju aizsardzība un vispārējā aizsardzība pret viltojumiem. Tie atbalsta izsekojamību un pārredzamību visā piegādes ķēdē. Ņemot vērā viltoto preču skaita pieaugumu pasaulē, šī iezīme ir kļuvusi par obligātu prasību katram ražotājam ne tikai tādās jutīgās jomās kā farmācija un pārtikas rūpniecība, bet visās nozarēs.

 

ts-productsservices-markings-prevent829363_crop16x9_9
Maksimālā aizsardzība pret viltojumiem, zādzībām un izstrādājumu maiņu: Uzņēmuma tesa scribos® drošības uzlīmes un līmlentes aizsargā izstrādājumu un transportēšanas iepakojumu visā loģistikas ķēdē ar viegli atpazīstamu pirmās atvēršanas apliecinājumu.

Kā vadošais risinājumu sniedzējs šajā jomā tesa scribos® savieno preces ar digitālo pasauli. Īpaši blīvēšanas risinājumi marķē iepakojumu ar etiķeti, kas skaidri norāda uz pirmo atvēršanas reizi un novērš atkārtotu uzpildīšanu. Unikāli izstrādājumu identifikatori apvienojumā ar tiešsaistes moduļiem ļauj izsekot atsevišķus izstrādājumus visos ražošanas un izplatīšanas kanālos līdz pat patērētājam. Papildus kvalitātes garantijai patērētājam “aizzīmogotais” iepakojums nodrošina maksimālu aizsardzību pret viltošanu un drošību attiecībā uz izstrādājumu kvalitāti un oriģinalitāti.

Viedais iepakojums

Reālu preču un digitālās pasaules apvienojums paver jaunas durvis — paplašinātās realitātes līdz QR kodam — un pārvērš ideju par “viedo iepakojumu” dižpārdoklī. Mērķis ir padarīt iepakojumu par aizraujošu starpnieku starp ražotājiem un klientiem. Spektru paplašina katra tehnoloģiskā inovācija šajā jomā. Neatkarīgi no tā, vai runa ir par stipriem alkoholiskiem dzērieniem vai rotaļlietām: multivide un interaktīvie elementi jau ir integrēti iepakojumā dažādās izstrādājumu kategorijās.

smartpackaging3

RFID lietojumi, piemēram, palīdz izsekot produkta ceļam līdz klientam (un otrādi), savukārt spēliskošanas elementi ļauj patērētājiem rotaļīgi mijiedarboties ar produktiem vai tirgotāju un/vai ražotāju. Tas ir kā sakrustot vinila plates ar MP3 atskaņotājiem: nākotnē ir paredzama arvien vairāk iepakojumu izstrāde, kuros tradicionālie materiāli, piemēram, kartons, apvienoti ar digitālajām tehnoloģijām.

ts_Benefits_ReduceGreyMarkets_Content
Izstrādājumu marķēšanas un digitālo rīku kombinācija nodrošina uzticamu aizsardzību un inovatīvu izstrādājumu lietošanas pieredzi.
spēliskošana

Kas ir spēliskošana?

Spēliskošana ir spēlei tipisku elementu izmantošana ar spēli nesaistītā kontekstā. Piemēram, spēliskošana tiek veiksmīgi izmantota reklāmā un izklaidē kā līdzeklis klientu lojalitātes veidošanai. Tomēr to arvien vairāk izmanto arī tādās jomās kā fitnesa un veselības aprūpe, ekoloģija vai tālākizglītība. Mērķis ir palielināt lietotāju motivāciju aktīvāk sadarboties ar lietojumprogrammām. Spēliskotas lietojumprogrammas izmanto cilvēku dabisko interesi piedalīties spēlēs, lai integrētu tās tēmā, kas nav saistīta ar spēli.

Ilgtspējība

Patērētāju un politiķu aicinājums pievērsties ilgtspējībai atbalsojas arī iepakojuma nozarē. Sīkumiem bieži vien ir liela nozīme. Pat mazi elementi, piemēram, plastmasas skatlodziņī vai plastmasas iepakojuma lentes, var padarīt pārstrādājamu iepakojumu videi kaitīgu. Tomēr līmētās kartona kastes ir aprīkotas ar tādiem elementiem kā papīra iepakojuma lentes, un tās joprojām ir saderīgas ar parastajiem papīra un kartona pārstrādes procesiem. Turklāt procesi līmlentes ražošanā, neizmantojot šķīdinātājus, kā arī ilgtspējīgas un bioloģiskas izejvielas piedāvā neredzamas, bet ilgtspējīgi efektīvas vides priekšrocības.

Uzņēmums tesa ievēro tendenci vairāk izmantot papīru, nevis plastmasu, izmantojot tesa® 4313 — papīra lenti, ko var izmantot universāli, lai noslēgtu vidēja svara transportēšanas kastes. Vairākas tesa® lentes ir ražotas bez šķīdinātājiem. Tādu uz materiāliem un procesiem orientētu inovāciju kā minētās skaits pieaug, un tās vēl vairāk veicinās iepakojuma saderību ar vidi.

 

pakcaging2

78 miljoni tonnu

plastmasas iepakojuma daudzums, kas ik gadu cirkulē visā pasaulē. Trešā daļa no tā nonāk nekontrolētā vidē kā atkritumi.

Avots: Pasaules Dabas fonds

“Mūsu portfelī ir līmlentes, kurām ražošanas procesā nav nepieciešami šķīdinātāji, un mēs turpinām attīstīt nepieciešamās tehnoloģijas. Tas paver papildu potenciālu ilgtspējīgai sasaistei un iepakošanai.”
Aleksandrs Veiss

Grupas izstrādājumu vadītājs, Vispārējie industriālie tirgi

tesareseal

Ekoloģiskās inovācijas atbilstoši likumam

2019. gada 1. janvārī stājās spēkā Vācijas Iepakojuma likums (“Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die hochwertige Verwertung von Verpackungen”, kas nozīmē “Likums par iepakojuma laišanu apgrozībā, izņemšanu no apgrozības un augstas kvalitātes pārstrādi”). Tas ir izstrādāts, lai mudinātu ražotājus padarīt iepakojumu pēc iespējas resursefektīvāku. No otras puses, atkritumu utilizētāji tiek mudināti veicināt tāda iepakojuma izplatību, ko var viegli pārstrādāt, piemēram, īstenojot finansiālus stimulus. Likuma mērķis ir palīdzēt “novērst vai samazināt izlietotā iepakojuma ietekmi uz vidi”. Tā ir tendence, kuras popularitāte pieaug visā pasaulē ārpus Vācijas likumdošanas iniciatīvas.