Darbinieks uzņēmuma tesa tehnoloģiju centrā Hamburgā

Procesu izstrāde

Moderni procesi ar potenciālu nākotneiSadarbība tā sauktajā dizaina kontroles procesā ir viens no uzdevumiem, ko darbā pie projektiem veic inženieri un tehnoloģiju un procesu izstrādātāji, kas veido uzņēmuma tesa tehnisko personālu. Lai sagatavotu jaunu izstrādājumu paraugus dažādām izstrādes laboratorijām, tiek lietotas elastīgas izmēģinājumu sistēmas.

Modernas apstrādes metodes

Moderni procesi ar potenciālu nākotnei
Moderni procesi ar potenciālu nākotnei

Vienlaikus ciešā sadarbībā ar tesa rūpnīcām nozarē tiek izstrādātas modernas apstrādes metodes, lai jauno izstrādājumu ražošanu varētu veikt efektīvākā un videi draudzīgā veidā, vienlaikus saglabājot kvalitāti.
Mūsu darbinieku kompetenču spektrs ietver visas nepieciešamās zināšanas, lai radītu pašlīmējošu sistēmu risinājumus. Šajā klāstā ietilpst pārklājumu tehnoloģijas, savienojumi, polimerizācijas tehnoloģijas, ekstrūzijas tehnoloģijas, fiziskās priekšapstrādes metodes un pārveidošanas tehnoloģijas.
Cieša sadarbība ar mašīnu un iekārtu ražotājiem, universitātēm un institūcijām ir galvenais dzinējspēks straujai sākotnējo ideju transformēšanai stabilos ražošanas procesos.

Ražošana, neizmantojot šķīdinātājus

Viens no uzņēmuma tesa visstingrākajiem mērķiem ir izmantoto šķīdinātāju apjoma samazināšana.
Šī mērķa sasniegšanā liela loma ir procesu izstrādes nodaļai.