Uzņēmuma tesa izstrādes procesi ir balstīti uz trim galvenajiem principiem: komponentu izstrāde, procesu izstrāde un produktu izstrāde.

Pētniecība un attīstība

Inovācija ir mūsu panākumu pamats un dzinējs, kas veicina mūsu uzņēmuma dinamisko izaugsmi. Divi simti darbinieku, kas strādā uzņēmuma tesa laboratorijās Vācijā, Amerikas Savienotajās Valstīs, Japānā, Singapūrā un Ķīnā, nepārtraukti pārvērš inovatīvas idejas jaunos izstrādājumos, atklāj jaunus lietojuma veidus un sistēmu risinājumus, kā arī pilnveido esošos izstrādājumus. Katru gadu tesa iesniedz vidēji 70 jaunu risinājumu patentu pieteikumus.Icons_R&D

Inovācijas

Mūsu panākumi ir proporcionāli mūsu izstrādājumu priekšrocībām. Mēs nepārtraukti strādājam pie jauniem risinājumiem, kas palīdz klientiem efektīvāk organizēt savus darba procesus.
Mēs stiprinām savu pozīciju kā viens no pasaulē vadošajiem pašlīmējošo sistēmu risinājumu ražotājiem, izprotot klientu vajadzības un vēlmes un elastīgi reaģējot uz īpašām prasībām un tirgus tendencēm.
Gandrīz pusi no mūsu kopējiem pārdošanas ieņēmumiem nodrošina izstrādājumi, kurus esam laiduši tirgū pēdējo piecu gadu laikā. Fakts, ka mūsu uzņēmumam ir tik izcila spēja radīt inovācijas, ir stratēģiski svarīgs.
Jaunu līmlenšu komponentu un tehnoloģiju platformu izstrāde veicina mūsu izaugsmi un konkurētspēju ilgtermiņā, kā arī bruģē ceļu uz jauniem tirgiem. Mūsu laboratorijās veiktie pētījumi ir tikai daļa no inovāciju procesa.
Mēs ņemam vērā ekonomiskos un tehniskos aspektus, analizējam tirgus potenciālu un pievēršamies vides jautājumiem. Viens no mūsu galvenajiem mērķiem ir pārtraukt vai būtiski samazināt šķīdinātāju izmantošanu savos ražošanas procesos.
Uzņēmuma tesa izstrādes procesi ir balstīti uz trim galvenajiem principiem: komponentu izstrāde, procesu izstrāde un produktu izstrāde. Tikai ciešā sadarbībā starp šīm trim nodaļām ir iespējams nodrošināt sekmīgu inovāciju procesu.

Trīs dažādas disciplīnas — viens kopīgs mērķis