tesa_4042448089809_60100-00000_LI602_left_pa
Informācija par izstrādājumu

tesa® Professional 60100 Fibre Glasstesa_4042448089809_60100-00000_LI602_left_pa
tesa_4042448089809_60100-00000_LI602_left_pa

tesa_4042448089809_60100-00000_LI602_left_pa

tesa_4042448089809_60100-00000_LI602_left_pa

Tehniskie parametri

Sagraušanas pagarinājums

2 %

Līmvielas veids

akrils

Stiepes izturība

102 N/cm

Kopējais biezums

260 µm

Starpslāņa materiāls

stikla šķiedra

Lipšana pie tērauda

0.7 N/cm

Krāsa

balta

Nominālie parametri

Pielāgošanās formai

++

tesa® izstrādājumi apliecina savu iespaidīgo kvalitāti ikdienas sarežģītos apstākļos, un tiem tiek regulāri veiktas stingras pārbaudes. Visa iepriekš minētā tehniskā informācija un dati ir sniegti atbilstoši mūsu zināšanām un pamatojoties uz mūsu praktisko pieredzi. Tie tiek uzskatīti kā vidējās vērtības un nav piemēroti iekļaušanai specifikācijā. Tādēļ tesa SE nesniedz ne tiešas, ne netiešas garantijas, tostarp nesniedz netiešas garantijas par piemērotību pārdošanai vai atbilstību konkrētam mērķim (bet ne tikai). Lietotāja pienākums ir noteikt, vai tesa® izstrādājums ir piemērots konkrētam mērķim un lietotāja izvēlētajam lietojuma veidam. Ja rodas šaubas, mūsu tehniskais personāls labprāt jums palīdzēs.

Lejupielādes
Saistītie izstrādājumi