Atsakomybė už gamtą – svarbiausi vizualiniai elementai

Atsakomybė, sertifikatai ir saugos informacija

Mūsų ilga sėkmės istorija yra paremta ne tik novatoriškomis idėjomis, kokybe ir technologine pažanga. Taip pat svarbu, kad prisiimame atsakomybę už žmones ir aplinką. Mūsų tikslas yra apsaugoti ekologinius išteklius ir plėtoti socialinę įtrauktį, siekiant teigiamai paveikti visuomenę, kurioje gyvename.Atsakomybė bendrovėje tesa: Socialinė sritis

Mes prisiimame atsakomybę

Mūsų pasaulinio verslo procesų pamatas yra tvari pramonė. Didžiausią dėmesį skiriame šioms keturioms veiklos sritims: gaminiams, aplinkai, darbuotojams ir visuomenei. Visa tai aiškiai įtvirtinta mūsų strategijoje ir valdymo praktikoje.

 

Šiandien tesa yra viena iš pasaulyje pirmaujančių technologijų srities lyderių. Mūsų ilgametė sėkmė susijusi ne tik su novatoriškomis idėjomis, kokybe ir technologine pažanga. Taip pat svarbu, kad prisiimame atsakomybę už žmones ir aplinką. Dalyvaudami socialinėje veikloje, siekiame apsaugoti ekologinius išteklius ir daryti teigiamą įtaką visuomenei, kurioje gyvename ir prekiaujame.

 

Veiklos sritys
Šią tvarią verslo politiką įtraukėme į tesa SE vykdančiosios valdybos strategiją ir veiklą. Aktyviai veikiame, didžiausią dėmesį skirdami keturioms veiklos sritims – gaminiams, aplinkai, darbuotojams ir visuomenei. Kokybė ir saugumas, išteklių apsauga, pagarba ir sąžiningumas, taip pat vaikų ir jaunimo skatinimas – tai tik keletas su tuo susijusių veiksnių.

 

Išsamesnė informacija apie kolektyvinę atsakomybę pateikiama adresu tesa www.exa.com

Esame sertifikuoti

Sertifikatas

Kokybės užtikrinimas pagal tarptautinius standartus. Nuolat laikydamasi galiojančių vietos teisės aktų ir reglamentų, mūsų bendrovė, savaime aišku, laikosi tarptautinių kokybės, aplinkos apsaugos ir darbo saugos normų.

 

Žr. mūsų turimus sertifikatus svetainėje www.tesa.com

Saugos informacija

Medžiagų saugos duomenų lapuose (MSDS) pateikiami konkrečios medžiagos savybių duomenys. Jie padeda darbuotojams ir skubios pagalbos personalui greitai įvertinti, kaip saugiai tvarkyti tokias medžiagas.

 

Daugiau informacijos rasite www.exa.com