Selvitys henkilötietojen käsittelytoimista

Arvostamme yksityisyyttäsi. Siksi käsittelemme henkilötietojasi aina lakisääteisten tietosuojakäytäntöjen mukaisesti.  Seuraavassa kerrotaan tesa.fi-sivuston käyttöön ja sivustolla tapahtuvaan vuorovaikutukseen, meidän väliseemme viestintään ja tesa PRO:n käyttöön liittyvästä henkilötietojen käsittelystä.

1. Rekisterinpitäjä

Tämän verkkosivuston palvelun osalta rekisterinpitäjä on


tesa Oy
Puutarhakatu 53
20100 Turku 
Suomi


ALV-nro. FI18159394


Löydät yhteystietomme kohdasta 7.

 

2. Henkilötietojen kerääminen ja käsittely – tarkoitus ja oikeusperusta

Voimme kerätä ja käsitellä henkilötietojasi eri tarkoituksiin. Seuraavassa erittelemme nämä tarkoitukset ja niiden oikeusperustan.

 

2.1 Viestintä ja markkinointi

Useimmiten tiedot kerätään suoraan sinulta, kun rekisteröidyt käyttämään tuotteitamme ja palveluitamme, pyydät meiltä markkinointiviestintää tai olet muuten yhteydessä meihin. Tällaisia henkilötietoja voivat olla nimi, edustamasi yritys tai organisaatio, sähköpostiosoite ja tiedustelun tyyppi. 

Käytämme näitä tietoja vastataksemme kyselyysi ja tarjotaksemme pyytämääsi palvelua. Käsittelyn oikeusperusteena on oikeutettu etumme viestiä kanssasi, tarjota palveluitamme ja ylläpitää yhteyksiä potentiaalisiin asiakkaisiin ja kumppaneihin, ks. yleisen tietosuoja-asetuksen artikla 6 (1)(f).

Voimme myös käyttää tietoja lähettääksemme sinulle uutiskirjeitä tai markkinointiviestintää. Lähetämme sinulle sähköistä markkinointia vain markkinointikäytäntöjä koskevan lain mukaisesti, myös silloin, kun olet nimenomaisesti pyytänyt meitä tekemään niin. Käsittelyn oikeusperusteena on oikeutettu etumme markkinoida tuotteitamme ja palveluitamme, ks. yleisen tietosuoja-asetuksen artikla 6 (1)(f). Voit milloin tahansa peruuttaa sähköistä markkinointia koskevan suostumuksesi. Peruutus koskee peruutuksen jälkeen tapahtuvaa markkinointia. Voit peruuttaa tilauksen uutiskirjeen alareunassa olevasta "peruuta tilaus" -painikkeesta.

 

2.2 Tarjousten laatiminen ja sopimuksen täytäntöönpano

Edustamasi yrityksen sopimuskumppanina tesa voi käsitellä henkilötietojasi tesa OY:n oikeutettujen etujen perusteella optimaalisen asiakaspalvelun, tarjousten laatimisen ja sopimusten toteuttamisen osalta yleisen tietosuoja-asetuksen artikkelin 6 (1)(f) perusteella. Jos olet yksityinen elinkeinonharjoittaja tai muu itsenäinen ammatinharjoittaja, oikeusperustana näille tarkoituksille on yleisen tietosuoja-asetuksen artikkeli 6 (1)(b).

 

2.3 Laillisen velvoitteen täyttäminen

Lisäksi käsittelemme henkilötietoja kirjanpitoa varten laillisten velvoitteiden täyttämiseksi, mukaan lukien kirjanpitolakiin, tilinpäätökseen ja veroraportointiin liittyvät velvoitteemme, jotka perustuvat yleisen tietosuoja-asetuksen artikkeliin 6 (1)(c). 

 

2.4 Liiketoimintaprosessien optimointi

Lisäksi tietoja voidaan käsitellä laillisiin tarkoituksiin yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 6 (1)(f) mukaisesti, kuten sisäisiin markkinatutkimuksiin ja sisäisiä tilastoja varten. Oikeutettuja etuja ovat erityisesti prosessien optimointi ja kustannusperusteinen kohdentaminen. 

 

2.5 Tekniset tiedot ja käyttötiedot

Kun olet vuorovaikutuksessa verkkosivustomme tai palveluidemme kanssa, saatamme automaattisesti kerätä teknisiä tietoja laitteistasi ja käyttötietoja siitä, miten käytät verkkosivustoamme ja olet vuorovaikutuksessa sen kanssa. Keräämme näitä henkilötietoja evästeiden ja vastaavien tekniikoiden avulla. Emme käytä muita evästeitä kuin ehdottoman välttämättömiä teknisiä evästeitä, ellet ole antanut suostumustasi muuhun. 

Jos olet antanut suostumuksesi evästeiden käyttöön, käsittelemme evästeiden avulla kerättyjä tietoja ymmärtääkseen paremmin, miten verkkosivustojamme käytetään, jotta voimme parantaa niiden houkuttelevuutta, sisältöä ja toimivuutta ja näyttää tesan ja yhteistyökumppaneiden verkkosivustoilla tiettyjä tesan tuotteita koskevaa mainontaa, jonka uskomme vastaavan kiinnostuksen kohteitasi. Oikeusperustana on suostumuksesi evästeiden käyttöön yleisen tietosuoja-asetuksen artikkelin 6 (1)(a) mukaisesti. Voit lukea lisää evästeiden käytöstä evästekäytännöstämme.

 

2.6 Jos avaat tilin tesa PRO:ssa

Jos aktivoit asiakastilin tesa PRO:ssa, käsiteltäviä tietoja ovat nimesi, osoitteesi ja sähköpostiosoitteesi sekä asiakastunnuksesi ja valitsemasi salasana. 

Jos päätät tilata tuotteita, käsittelemme tietojasi sopimuksen valmistelua ja täytäntöönpanoa varten.

tesa PRO tarjoaa sinulle erilaisia e-oppimismateriaaleja ja muita aktiviteetteja. Jos keräämme sinulta muita tietoja, käsittelemme niitä vain siinä määrin kuin se on tarpeen verkko-opintojen tai aktiviteettien toteuttamiseksi. Asiakastilillesi tallennetaan tiedot osallistumisestasi verkko-opintoihin ja aktiviteetteihin (esim. suoritettujen verkko-opintojen edistyminen ja tulokset).

Käsittelemme henkilötietojasi lähettääksemme sinulle markkinointiviestejä (vain suostumuksesi perusteella) ja erilaisia palveluviestejä sähköpostitse. Näitä voivat olla:

  • Tarpeelliset järjestelmään liittyvät viestit, esim. kutsut, tilin aktivointi ja salasanan palautus
  • Ilmoitukset tilausten tilasta
  • Muistutukset keskeneräisestä verkkokurssista 
  • Tuotesuositukset

 

Käsittely on tarpeen sinun tai edustamasi organisaation pyytämien palveluiden toimittamiseksi, ja käsittelyn oikeusperuste on yleisen tietosuoja-asetuksen artikla 6 (1)(b) (jos olet yksityinen elinkeinonharjoittaja tai muu itsenäinen ammatinharjoittaja) tai artikla 6 (1)(f), jos edustamasi organisaatio on asiakkaamme.

3. Tietojen luovuttaminen

Jaamme tietoja, myös henkilötietoja, ulkoisten palveluntarjoajien kanssa, joita käytämme tarjoamaan verkkosivujemme ja -palvelujemme isännöintiä ja ylläpitoa, markkinointia ja uutiskirjeiden jakelua, analytiikkaa ja muita palveluja. Näillä ulkoisilla palveluntarjoajilla voi olla pääsy henkilötietoihisi tai ne voivat käsitellä niitä näiden palvelujen tarjoamiseksi meille. Emme salli ulkoisten palveluntarjoajien käyttää niiden kanssa jakamiamme henkilötietoja markkinointitarkoituksiin tai muuhun tarkoitukseen kuin meille tarjottaviin palveluihin liittyen. Olemme tehneet henkilötietojen käsittelysopimukset kaikkien henkilötietojen käsittelijöidemme kanssa.

Asiakkaiden ja myyjien henkilötietoja voidaan siirtää myös ulkopuolisille palveluntarjoajille (esim. veroneuvojille ja oikeudellisille neuvonantajille).

Lisäksi käytämme joskus muiden palveluntarjoajien lisäosia verkkosivustollamme. Lisätietoja saat evästekäytännöstämme. Varmistamme, että ulkoiset palveluntarjoajat käyttävät henkilötietojasi vain ohjeidemme mukaisesti ja tämän tietosuojakäytännön sekä tilausten käsittelyä koskevien laillisten vaatimusten mukaisesti.

Henkilötietojasi käsitellään aina luottamuksellisesti, eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille, jotka eivät toimi meidän puolestamme, paitsi jos olet antanut suostumuksesi niiden luovuttamiseen kirjallisesti tai sähköisesti tai jos meillä on laillinen peruste tai velvollisuus tehdä niin.

Huomaa, että edellä mainittuja tarkoituksia varten saatamme luovuttaa henkilötietojasi myös muille verkostomme globaaleille yrityksille. Katso kohta Tietoja meistä osoitteessa tesa.fi. Yhteydenottolomakkeella kerätyt tiedot luovutetaan yritykselle, joka vastaa pyyntösi käsittelystä. Henkilötietojasi saatetaan käsitellä myös EU:n/Euroopan talousalueen ulkopuolisissa maissa, jos se on tarpeen vastauksen antamiseksi. Jos tietoja siirretään EU:n/Euroopan talousalueen ulkopuolisiin maihin tai niitä käytetään EU:n/Euroopan talousalueen ulkopuolisista maista käsin, olemme varmistaneet, että siirron mahdollistamiseksi on toteutettu riittävät turvatoimenpiteet joko Euroopan komission tietosuojan tason riittävyyttä koskevan päätöksen mukaisesti tai käyttämällä Euroopan komission hyväksymiä vakiomuotoisia sopimuslausekkeita, jotka takaavat henkilötiedoille saman suojan kuin niillä on Euroopassa. EU:n/Euroopan talousalueen ulkopuoliset kolmannen osapuolen evästeet tesaPRO:ssa ovat Google Analytics, verkkoanalyysipalvelu, jonka tarjoaa Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Lue lisää evästekäytännöstä. 

 

4. Tietojen säilytysaika

Säilytämme tietojasi niin kauan kuin se on tarpeen edellä mainittua tarkoitusta varten tai laillisen säilytysajan noudattamiseksi. 
Sopimuksen täyttämistä varten käsiteltyjä tietoja säilytetään 5 vuotta sen vuoden päättymisen jälkeen, jona sopimus on kokonaan täytetty tai muutoin irtisanottu.

Tietoja, joita käsitellään kirjanpitolain, vuositilinpidon tai verolainsäädännön mukaisten oikeudellisten velvoitteiden noudattamiseksi, säilytetään 5 vuotta sen vuoden päättymisen jälkeen, jona kyseinen tapahtuma on tapahtunut.

Suostumustasi sähköisen markkinoinnin vastaanottamiseen säilytetään kahden vuoden ajan siitä, kun viimeksi käytimme suostumustasi markkinoinnin lähettämiseen. Lopetamme sähköisen markkinoinnin lähettämisen, kun peruutat suostumuksesi.
Teknisiä tietoja ja käyttötietoja säilytetään enintään 13 kuukautta.

Säilytämme tesa PRO:ssa käsitellyt tiedot, kunnes sinä tai edustamasi organisaatio poistatte tilin. Tilaukseen tai tapahtumaan liittyviä tietoja säilytetään kirjanpitosäännösten mukaisesti 6 vuotta sen kalenterivuoden päättymisestä, jona tilaus on tehty. 

Tietoja voidaan säilyttää pidempään, jos olemme siihen lain mukaan velvollisia tai jos tietojen säilyttäminen on tarpeen oikeudellisten vaatimusten laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

 

5. Evästeet

Sinulla on seuraavat henkilötietojesi käsittelyyn liittyvät oikeudet:

 

Oikeus tutustua tietoihin ja saada tietoja, art. 15 GDPR

Sinulla on oikeus pyytää tietoja siitä, käsitelläänkö henkilötietojasi ja missä laajuudessa niitä käsitellään (mukaan lukien käsittelyn tarkoitus, tietojen vastaanottaja, säilytysaika jne.).

 

Oikeus tietojen oikaisemiseen, art. 16 GDPR

Sinulla on oikeus pyytää säilytettävien tietojesi korjaamista, jos ne ovat virheellisiä tai puutteellisia. Tähän sisältyy oikeus täydentää tietoja täydentävillä lausumilla tai ilmoituksilla.

 

Oikeus tietojen poistamiseen, art. 17 GDPR

Sinulla on oikeus pyytää henkilötietojesi poistamista. Näin on esimerkiksi silloin, kun tietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty, tai jos tiedot on poistettava oikeudellisten velvoitteiden vuoksi. Yksittäistapauksissa tämä oikeus voidaan kuitenkin sulkea pois.

 

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen, art. 18 GDPR

Sinulla on oikeus rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä. Tämä on mahdollista esimerkiksi, jos tietosi ovat virheellisiä tai tietojen käsittely on lainvastaista. Jos käsittelyä rajoitetaan, tietoja voidaan käsitellä vain tarkoin määritellyissä tapauksissa.

 

Oikeus tietojen siirrettävyyteen, art. 20 GDPR

Sinulla on oikeus vaatia, että sinua koskevat tiedot palautetaan sähköisessä, koneellisesti luettavassa vakiomuodossa sinulle tai nimeämällesi vastuuhenkilölle, jos olet itse toimittanut nämä tiedot.

 

Oikeus käsittelyn vastustamiseen, art. 21 GDPR

Sinulla on oikeus erityisistä tilanteestasi johtuvista syistä vastustaa sinua koskevien henkilötietojen tulevaa käsittelyä milloin tahansa edellyttäen, että tietojen käsittely tapahtuu oikeutettujen etujen suojaamiseksi (ks. yleisen tietosuoja-asetuksen artikla 6 (1)(f)). Jos vastustat käsittelyä, tarkistamme, onko tietojesi käsittelylle olemassa oikeudelliset edellytykset, ja jos näin ei ole, pidättäydymme tietojesi käsittelystä.

 

Oikeus suostumuksen peruuttamiseen

Jos käsittelymme perustuu yksinomaan nimenomaiseen suostumukseesi, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. Tällainen peruuttaminen ei vaikuta ennen peruuttamista tapahtuneen, suostumukseen perustuvan käsittelyn laillisuuteen.

 

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, art. 77 GDPR

Sinulla on oikeus ottaa yhteyttä Euroopan unionin tai jäsenvaltioiden vastaavaan valvontaviranomaiseen milloin tahansa, jos tietosuojasäännöksiä mahdollisesti rikotaan. Suomessa tämä on tietosuojavaltuutetun toimisto.

Jos haluat käyttää jotakin tietosuojaan liittyvistä oikeuksistasi, lähetä pyyntö osoitteeseen privacy.officer@tesa.com, niin käsittelemme pyyntösi sovellettavien tietosuojalakien mukaisesti.

 

6. Muutokset tietosuojakäytäntöön

Pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojakäytäntöä aika ajoin varmistaaksemme, että se on voimassa olevien lakisääteisten vaatimusten mukainen, tai lisätäksemme tietosuojakäytäntöön palveluamme koskevia muutoksia, esimerkiksi ottaessamme käyttöön uusia palveluja. Tässä tapauksessa ilmoitamme muutoksesta verkkosivustollamme. Kehotamme sinua tarkistamaan tämän sivun säännöllisesti saadaksesi viimeisimmät tiedot tietosuojakäytännöistämme.

7. Kysymykset ja yhteystiedot

Jos sinulla on kysyttävää henkilötietojesi käsittelystä, voit ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaamme:

Thomas Kloppenborg
Finance Manager Nordic

privacy.officer@tesa.com