Kaks terastünni koos ikooniga

Materjalide ohutuskaardid

Materjali ohutuskaardid sisaldavad teavet konkreetse aine omaduste kohta. Lisaks võimaldavad need töötajatel ja hädaabipersonalil kiiresti hinnata, kuidas selliseid aineid ohutult käsitseda.Meie materjalide ohutuskaardid leiate allalaadimiseks siit. Sisestage oma meiliaadress allalaadimisprotsessis. Seejärel saame teid alati teavitada, kui ohutuskaarti on muudetud.

Allalaadimised