Ohutus

Hädaolukorras

Siit leiate märkused selle kohta, kuidas tesa tooteid ja Euroopa Liidu detergentide määruses nõutud dokumente ohutult käsitseda.Oluline ohutusteave kiirliimidega seotud õnnetuste kohta

Kui teil juhtub kiirliimiga õnnetus, soovitame pöörduda arsti poole, minna haiglasse või võtta viivitamatult ühendust hädaabiteenustega.
Lisateavet kiirliimidega seotud probleemide kohta leiate järgmisest Industrieverbands Klebstoffe e. V avaldatud dokumendist.

Laadi alla

Koostisosade teave Euroopa Liidu detergentide määruse kohaselt

Järgmistes dokumentides on loetletud koostisained Euroopa Liidu detergentide määruse (EÜ nr 648/2004) nõuete alusel.

Teave koostisainete kohta