Kestlik, Kindel, Nutikas

Kestlikkus

Millised tegurid määravad pakendamise tulevikus? Milline hakkab tuleviku pakend välja nägema? Eristuvad kolm trendi.

Tekst Isabel Überhoff

„Miski seisab meie vahel,“ mõtiskleb toode tarbijat jõllitades. Jah, muidugi – pakend. See on hea asi. Pakend kaitseb tundlikke kaupu ja teeb need kergemini käsitletavaks, virnastatavaks ja transporditavaks. Ometi mängib pakend tänapäeval mitmesuguseid muid rolle, alates turundustööriistast keskkonnaaruandeni. Pakend on muutunud tooteklassiks omaette: loominguline, uuenduslik, isikupärane – ja üha enam ka interaktiivne. Ohutus, kestlikkus ja nutikas pakendamine on kolm teemat, mis seostuvad tänaste pakenditrendidega.

Ohutus

Globaalses jaemüügi maailmas on tooteohutuse küsimus lükkumas endisest enam klientide ja tootjate tähelepanu keskmesse. Track & Trace (e.k ’seira ja jälgi’) tehnoloogiad lülitatakse üha enam mängu sellistes valdkondades nagu toiduohutus, tarbijakaitse ja üldine võltsimiskaitse. Need soodustavad jälgitavust ja läbipaistvust tarneahelas. Võltsitud kauba ülemaailmse kasvu tõttu on sellest omadusest kujunenud igale tootjale vältimatus mitte üksnes tundlikes valdkondades nagu farmaatsia- ja toiduainetööstus, vaid ühtlasi kõigis sektorites.

 

ts-tooteteenused-märgised-vältimine829363_crop16x9_9
Maksimaalne kaitse omavoliliste muudatuste, rikkumise, varguse ja toote vahetamise vastu: tesa scribos® turvaetiketid ja kleeplindid kaitsevad toodet ja veopakendit kogu logistikaahela jooksul hõlpsasti äratuntava esmase avamise tähistusega.

Juhtiva lahenduste pakkujana selles valdkonnas seab tesa scribos® kauba digitaalse maailmaga ühendusse. Spetsiaalsed kinnituslahendused märgistavad pakendi etiketiga, mis näitavad selgelt, kas pakend on juba varem avatud ning takistavad nii uut täitmist. Ainulaadsed tooteidentiteedid koos online-moodulitega võimaldavad üksikuid tooteid jälgida läbi kogu tootmise ja turustuskanalite kuni tarbijani välja. Tarbijale tekkiva kvaliteedigarantii kõrval tagab „pitseeritud“ pakend tootekvaliteedi ja originaalsuse suhtes ohutuse ja maksimaalse kaitse võltsimise vastu.

Nutikas pakend

Reaalne kaupade ja digitaalse maailma kombineerimine avab uusi uksi – L-st nagu liitreaalsus Q-ni nagu QR-kood – ning muudab „nutika pakendi“ idee populaarseimaks müügiartikliks. Eesmärgiks on kujundada pakendist põnev vahendaja tootjate ja klientide vahel. Spekter laieneb iga seotud valdkonna tehnoloogilise innovatsiooniga. Olgu tegemist siis kas alkoholi või leludega: Multimeedia ja interaktiivsed elemendid on juba integreeritud pakendisse mitmesugustes tootekategooriates.

nutikaspakendamine3

RFID (ingl radio-frequency identification) rakendused näiteks aitavad jälgida toote teekonda kliendini (ja vastupidi), samas mängustuselemendid võimaldavad tarbijatel toodete, vahendaja ja/või tootjaga vallatult suhelda. See oleks nagu ristaks vinüülsalvestused MP3 mängijatega: Tulevikus näeme pakendamises üha enam selliseid arenguid, mis ühendavad traditsioonilised materjalid nagu papp digitaaltehnoloogiaga.

ts_eelised_mustaturureduktsioon_sisu
Kombinatsioon tootemärgistusest ning digitaalsetest tööriistadest pakub usaldusväärset kaitset ja uuenduslikke tootekogemusi.
mängustus

Mida tähendab mängustus?

Mängustus on mängu elementide ja mängule omaste emotsioonide rakendamine mittemängulises keskkonnas. Näiteks rakendatakse mängustust edukalt reklaamides ja meelelahutuseks kui vahendit kliendilojaalsuse saavutamiseks. Ometi on mängustus üha rohkem kasutuses ka valdkondades nagu fitness ja tervis, ökoloogia või täiendõpe. Eesmärgiks on suurendada kasutajate motivatsiooni suhelda innukalt rakendustega. Mängustatud rakendused kasutavad inimeste loomulikku huvi mängudes osaleda, et neid kaasata teemasse, mis ei puuduta mängu.

Kestlikkus

Tarbijate ja poliitikute üleskutsed enamale kestlikkusele leiab vastukaja ka pakendamissektoris. Paraku peitub saatan tihtipeale detailides. Isegi väikesed elemendid, nagu näiteks plastmassist vaateaknad või plastpõhised pakketeibid, võivad sisuliselt taaskasutatavad pakendid keskkonda siiski kahjustada. Varustatud elementidega nagu paberipõhised pakketeibid vastavad liimitud pappkarbid siiski edasi tavapaberi ja papi ringlussevõtuprotsessides esitatud nõuetele. Lisaks pakuvad kleeplinditootmises rakendatavad lahustivabad protsessid ning kestlikud ja biopõhised toormaterjalid nähtamatuid, ometi keskkonnasäästlikkust tõhusalt edendavaid eeliseid.

tesa järgib trendi rohkema paberikasutuse suunas plastmaterjalide asemel. Oma tesa® 4313 paberipõhise teibiga, mida annab kasutada universaalselt keskmise kaaluga pakkekastide kinnitamiseks. Hulk tesa® teipe on valmistatud ilma lahustiteta. Sellised materjalidele- ja protsessidele suunatud uuendused on tõusuteel ja edendavad tulevikus endisest enamgi vastavust pakendamise keskkonnasõbralikkuse nõuetele.

 

pakcaging2

78 mln tonni

Plastpakendid ringlevad iga aasta üle maailma. Kolmandik neist jõuab kontrollimatult keskkonda prügina.

Allikas: WWF (Maailma Looduse Fond)

„Meil on portfellis kleeplindid, mis ei nõua tootmisprotsessi käigus lahusteid, ja me jätkame vajalike tehnoloogiate laiendamist. See päästaks vabaks jätkusuutliku sidestamise ja pakendamise täiendava potentsiaali.“

Alexander Weis

Üldiste tööstusturgude tooterühmajuht

tesa_taaskinnitus

Ökoloogiline innovatsioon seaduses

Saksa pakendiseadus („Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die hochwertige Verwertung von Verpackungen“, mis tähendab tõlkes „Seadus pakendite turuleviimise, tagastuse ja pakendijäätmete kõrgkvaliteetse ringlussevõtu kohta“) jõustus 1. jaanuaril 2019. Seadus on välja töötatud julgustamaks tootjaid looma võimalikult ressursitõhusaid pakendeid. Jäätmekäitlejatele, teisest küljest, soovitatakse edendada pakendamist, mis lubaks pakendeid hõlpsasti taaskasutada, näiteks majanduslike/rahaliste stiimulite abil. Seadus on mõeldud „vältimaks või vähendamaks pakendijäätmete mõju keskkonnale“. Selline trend on levimas ja juurdumas üleilmselt üle Saksa seadusandliku algatuse.