Tootearendus

Tootearendus

Klient kui partnerKliendi vajaduste tundmine

IPM-PWP-Printing_Key-Visual_72dpi
Teeme tihedat koostööd oma klientidega; näiteks trükitööstuses.

tesa tootearendajad tunnevad lähedalt oma klientide tootmisprotsessi, kui tegemist on mootorsõidukitootjate kaablikomplektide paigaldamisega, mobiiltelefonide tootmisega suurtes elektroonikakontsernides või trüki- ja paberitööstuse trükiprotsessidega.

Nad töötavad pidevalt optimeeritud protsesside jaoks toodete arendamisel. Täiendavad tooteuuendused on suunatud lõppkasutajate turule. Ettevõte teeb ka pingutusi uutele turgudele, näiteks meditsiinitehnoloogia sektorisse, sisenemiseks.
Meie tootearendajate tehtav töö hõlmab kõigi projektitegevuste kavandamist, täitmist ja ülevaatamist, mis on vajalikud uute või optimeeritud toodete või süsteemilahenduste väljatöötamiseks, uute toodete turuletoomiseks või toodete ja protsesside optimeerimiseks.
Selle saavutamiseks on klientide vajaduste ulatuslik mõistmine sama tähtis kui tihe koostöö teiste osakondade kolleegidega uurimis- ja arendustöö vallas.

Loe edasi