Ευθύνη απέναντι στη φύση Key Visual

Ευθύνη, πιστοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας

Η μακρόχρονη ιστορία επιτυχίας της εταιρείας μας δεν οφείλεται μόνο στις καινοτόμες ιδέες, την ποιότητα και την προηγμένη τεχνολογία στις διαδικασίες μας . Σημαντικός παράγοντας είναι, επίσης, η υπευθυνότητα απέναντι στους ανθρώπους και το περιβάλλον. Στόχος μας είναι να προστατεύουμε τις φυσικές πηγές και να ασκούμε θετική επίδραση στην κοινωνία που ζούμε και μέσω της συμμετοχής μας σε κοινωνικά προγράμματα.

Αναλαμβάνουμε την ευθύνη

Ευθύνη στην tesa: κοινωνική

Η βιώσιμη βιομηχανία αποτελεί τη βάση των παγκόσμιων επιχειρηματικών μας διαδικασιών. Εστιάζουμε σε τέσσερις τομείς δραστηριοποίησης: προϊόντα, περιβάλλον, εργαζόμενοι και κοινωνία. Σε αυτά στηρίζεται η στρατηγική και οι διαχειριστικές μας πρακτικές.

 

Σήμερα, η tesa είναι μια διεθνής εταιρεία με ηγετική παρουσία παγκοσμίως στην τεχνολογία αυτοκόλλητων προϊόντων. Η μακρόχρονη ιστορία επιτυχίας της tesa δεν οφείλεται μόνο στις καινοτόμες ιδέες, την ποιότητα και την προηγμένη τεχνολογία στις διαδικασίες μας. Σημαντικός παράγοντας είναι επίσης, η υπευθυνότητα απέναντι στους ανθρώπους και το περιβάλλον. Στόχος μας είναι να προστατεύουμε τις φυσικές πηγές και να ασκούμε θετική επίδραση στην κοινωνία που ζούμε και δραστηριοποιούμαστε μέσω της συμμετοχής μας σε κοινωνικά προγράμματα.

 

Τομείς δραστηριότητας
Αυτές οι βιώσιμες επιχειρηματικές πολιτικές έχουν ενσωματωθεί στη στρατηγική μας και καθοδηγούν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της tesa A.E. Δρούμε με προνοητικότητα και επικεντρωνόμαστε σε τέσσερις τομείς δραστηριοποίησης: τα προϊόντα, το περιβάλλον, τους εργαζομένους και την κοινωνία. Η ποιότητα και η ασφάλεια, η προστασία των φυσικών πηγών, ο σεβασμός και η αμεροληψία, όπως και η υποστήριξη παιδιών και νέων ανθρώπων, είναι μόνο μερικές από τις αξίες που υποστηρίζουμε ενεργά.

 

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την Εταιρική Ευθύνη στην tesa επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.tesa.com

Είμαστε πιστοποιημένοι

Πιστοποιητικό

Εξασφάλιση της ποιότητας μέσω της τήρησης των διεθνών προτύπων. Παράλληλα με τη συνεπή συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς σε τοπικό επίπεδο, η εταιρεία μας προσανατολίζεται στα διεθνή πρότυπα ποιότητας, περιβάλλοντος και ασφάλειας στον χώρο εργασίας.

 

Δείτε τις τρέχουσες πιστοποιήσεις μας στο www.tesa.com

Πληροφορίες ασφαλείας

Τα φύλλα δεδομένων ασφάλειας υλικών (MSDS) περιλαμβάνουν στοιχεία για τις ιδιότητες συγκεκριμένων υλικών. Επιπλέον, επιτρέπουν στους εργαζόμενους και στο προσωπικό καταστάσεων έκτακτης ανάγκης να ενημερώνονται γρήγορα για τον ασφαλή χειρισμό των διαφόρων υλικών.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.tesa.com