Περισσότερη βιωσιμότητα, περισσότερη καινοτομία

Η νέα μας ατζέντα για τη βιωσιμότητα

Ως μια από τις κορυφαίες εταιρείες παγκοσμίως στον τομέα της τεχνολογίας συγκόλλησης, η tesa μπορεί να σημειώνει σημαντικές επιτυχίες ανταποκρινόμενη παράλληλα στην ευθύνη που φέρει.

Τι σημαίνει Βιωσιμότητα για εμάς

Θεωρούμε τη βιωσιμότητα κυρίως ως ευκαιρία. Είναι η πρόκληση που μας κάνει να σκεφτούμε μερικά βήματα μπροστά και να μην μένουμε ποτέ στάσιμοι. Τα προϊόντα και οι παραγωγικές μας διαδικασίες είναι το ιδανικό παράδειγμα για αυτό. Από την οπτική μας γωνία, ένα καινοτόμο προϊόν συνδυάζει υψηλά επίπεδα ποιότητας και απόδοσης με ένα χαμηλό οικολογικό αποτύπωμα. Θέλουμε τα προϊόντα μας να έχουν τον μικρότερο δυνατό αντίκτυπο  σε όλο τον κύκλο ζωής τους σε ό,τι αφορά τις παγκόσμιες προκλήσεις, όπως είναι η κλιματική αλλαγή και η έλλειψη πόρων. Δρομολογήσαμε μέτρα για τη συνεχή αύξηση της ενεργειακής μας αποδοτικότητας προκειμένου να επιτύχουμε τους στόχους βιωσιμότητας που έχουμε θέσει. Για παράδειγμα, ένας από τους στόχους μας είναι η επίτευξη πλήρους κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050. Για να επιτύχουμε τον συγκεκριμένο στόχο, προτιμούμε τις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας και υποβάλλουμε σε δοκιμές εναλλακτικά υλικά που θα χρησιμοποιηθούν στα προϊόντα μας.

Επίσης βασιζόμαστε στις ιδέες και στην τεχνογνωσία των εργαζομένων μας. Για αυτό στην tesa κάνουμε ό,τι μπορούμε για να εξασφαλίσουμε ένα ασφαλές, υγιές και ελκυστικό εργασιακό περιβάλλον και να δημιουργήσουμε χώρους για την καινοτομία.

Η tesa έχει θυγατρικές σε πάνω από 100 χώρες και ένα δίκτυο παραγωγής που εκτείνεται σε κάθε ήπειρο. Χάρη στην ευρεία εμβέλειά μας, στρέφουμε την προσοχή μας και σε όσους εργάζονται στην αλυσίδα προστιθέμενης αξίας της εταιρείας μας διασφαλίζοντας δίκαιες εργασιακές συνθήκες σεβόμενοι τις εθνικές εργατικές νομοθεσίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Η ατζέντα βιωσιμότητας της tesa

Η νέα μας ατζέντα για τη βιωσιμότητα είναι αναπόσπαστο μέρος της επιχειρηματικής μας στρατηγικής και καλύπτει τους τρεις τομείς Περιβάλλον, Πελάτες και Κοινωνία καθώς και τις επτά περιοχές εστίασης. Έχουμε θέσει μέσο- και μακροπρόθεσμους στόχους για κάθε κατηγορία.

Οι τομείς δράσης μας

Για το περιβάλλον μας
Περιβάλλον
Η παγκόσμια κοινότητα έθεσε ως κοινό στόχο η μέση παγκόσμια θερμοκρασία να μην υπερβεί το όριο των 1,5 βαθμών Κελσίου.

Στην tesa, θέλουμε να συνεισφέρουμε στον βαθμό που μας αναλογεί στην επίτευξη αυτού του στόχου αμβλύνοντας τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Τις τελευταίες δύο δεκαετίες καταφέραμε σημαντικά πράγματα: Για παράδειγμα, ως εταιρεία μειώσαμε τις εκπομπές CO2 για τα τελικά προϊόντα κατά 48 τοις εκατό ανά τόνο τελικού προϊόντος το 2019 σε σύγκριση με το 2001. Στο πλαίσιο της ατζέντας βιωσιμότητας της εταιρείας μας, θέσαμε νέους, φιλόδοξους στόχους για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. 

Οι πελάτες μας στο επίκεντρο
Πελάτες
Ανεξάρτητα από το εάν μιλάμε για βιομηχανικούς και εμπορικούς εταίρους ή για τελικούς καταναλωτές, θέλουμε να προσφέρουμε στους πελάτες μας τη δυνατότητα πιο βιώσιμων επιλογών.

Για αυτό η αποστολή μας είναι να τους παρέχουμε ποιοτικά προϊόντα εξασφαλίζοντας ένα καλύτερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. 

Για τους εργαζόμενους και την κοινωνία
Κοινωνία
Αυτό που κάνει την tesa ξεχωριστή είναι οι άνθρωποι που εργάζονται εδώ.

Θέλουμε να συνεχίσουμε να είμαστε ένας ελκυστικός εργοδότης σήμερα και στο μέλλον. Αυτό περιλαμβάνει την ευθυγράμμιση των επιχειρηματικών μας σχέσεων σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα με οικολογικά, κοινωνικά και δεοντολογικά πρότυπα. Η δέσμευσή μας για την κοινωνία ξεπερνά την καθημερινή επιχειρηματική μας δραστηριότητα: Ενεργώντας προδραστικά προωθούμε εκπαιδευτικά προγράμματα που στηρίζουν τους καινοτόμους του αύριο και τις επερχόμενες γενιές. 

Υπάρχουν πολλά που πρέπει να γίνουν μέχρι το 2025

Στο πλαίσιο της ατζέντας βιωσιμότητας της εταιρείας μας, υιοθετήσαμε στόχους βιωσιμότητας με ορίζοντα επίτευξης το 2025. Επί του παρόντος εργαζόμαστε για τη θέσπιση νέων στόχων και καταγράφουμε την πρόοδό μας βάσει συγκεκριμένων δεικτών. Θα σας κρατάμε ενήμερους σχετικά με τους τελευταίους στόχους εδώ και στις εκθέσεις βιωσιμότητας της tesa.

Βασικοί στόχοι για τα επόμενα πέντε έτη:

  1. Μείωση των εκπομπών CO2 (Πεδίο 1 και 2) έως και 30 τοις εκατό (σε σύγκριση με το 2018).
  2. Σημαντική αύξηση των πωλήσεων βιώσιμων προϊόντων και δημιουργία πιο βιώσιμων συσκευασιών στο μέλλον.
  3. Μηδενισμός εργατικών ατυχημάτων σε συνδυασμό με μέγιστη αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα. 

Η tesa και οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών

Οι 17 Στόχοι Βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών χρησιμεύουν ως σημαντικός δείκτης αξιολόγησης για το έργο που γίνεται στην tesa στον τομέα της βιωσιμότητας. Οι στόχοι μας βοηθούν να ευθυγραμμίσουμε τις δραστηριότητες και τα προϊόντα μας με την παγκόσμια ατζέντα συνεισφέροντας κατά αυτό τον τρόπο σε μία πιο βιώσιμη ανάπτυξη. 

Βιώσιμη Ανάπτυξη

Τι είναι οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης;

Οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης συνιστούν τον πυρήνα της «Ατζέντας 2030» – ενός παγκόσμιου σχεδίου δράσης για μια βιώσιμη ανάπτυξη. Υιοθετήθηκαν από 193 επικεφαλής κρατών και κυβερνήσεων τον Σεπτέμβριο του 2015 στην Σύνοδο των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη. Εκτός από την πολιτική και την κοινωνία των πολιτών, οι εταιρείες επίσης καλούνται να συμμετέχουν στην υλοποίηση των εν λόγω στόχων.

Τα μέτρα μας στηρίζουν ιδίως τους ακόλουθους Βιώσιμους Αναπτυξιακούς Στόχους:

  • Ισότητα φύλων
  • Οικονομικά προσιτή και καθαρή ενέργεια
  • Αξιοπρεπής εργασία και οικονομική ανάπτυξη
  • Υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή
  • Ειρήνη, δικαιοσύνη και ισχυροί θεσμοί
Βιώσιμη Ανάπτυξη GR
βιωσιμότητα-διακυβέρνηση

Βιωσιμότητα εντός της tesa

Ενσωματώσαμε με συνέπεια τις αρχές της βιωσιμότητας στις βασικές μας διεργασίες και στο επιχειρηματικό μας μοντέλο. Επιπλέον, συγκροτήσαμε μια ανάλογη οργανωτική δομή και ορίσαμε την υπευθυνότητα ως διαλειτουργική αρμοδιότητα εντός του ομίλου.

Η Επιτροπή Βιωσιμότητας δημιουργήθηκε για να συντονίζει τις δράσεις μας στον τομέα της βιωσιμότητας και είναι υπεύθυνη για τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Η Επιτροπή συσκέπτεται κάθε τρίμηνο υπό την προεδρία από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και απαρτίζεται από διευθυντικά στελέχη από διαφορετικά τμήματα.

Τον σχεδιασμό και τον συντονισμό των πρωτοβουλιών μας έχει αναλάβει το Τμήμα Βιωσιμότητας, ενώ τα τμήματα, οι περιφέρειες και οι θυγατρικές ευθύνονται για την υλοποίηση των μέτρων.

Η υπευθυνότητα χρειάζεται εμπιστοσύνη

Θέλουμε όλοι όσοι εργάζονται μαζί μας – οι εργαζόμενοι όσο και οι συνεργάτες μας – να μας θεωρούν αξιόπιστους και φερέγγυους. Η βάση για τη δημιουργία ισχυρών σχέσεων είναι η συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία και τους κανονισμούς, για αυτό υλοποιήσαμε ένα σύστημα διαχείρισης κανονιστικής συμμόρφωσης. Το σύστημα αυτό υιοθετήθηκε προκειμένου να διασφαλιστεί πως όλοι οι εργαζόμενοι της tesa, τα διευθυντικά στελέχη και οι επιτροπές τηρούν τις διατάξεις της νομοθεσίας και τις πολιτικές της εταιρείας. Ο κώδικας δεοντολογίας της tesa έχει επίσης έναν ζωτικό ρόλο στον τομέα της κανονιστικής συμμόρφωσης. Βασίζεται στις δέκα αρχές του Παγκόσμιου Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών και λειτουργεί ως ένας γενικός, δεσμευτικός κώδικας συμπεριφοράς για όλο το εργατικό δυναμικό που έχει σχέση με την tesa.

Welt-illustration_201027_V5

Η δέσμευσή μας για τη βιωσιμότητα
Βιωσιμότητα
Η δέσμευσή μας για τη βιωσιμότητα
Διαβάστε περισσότερα
Οι πελάτες μας στο επίκεντρο
Πελάτες
Οι πελάτες μας στο επίκεντρο
Διαβάστε περισσότερα
Για το περιβάλλον μας
Περιβάλλον
Προστατεύουμε το περιβάλλον
Διαβάστε περισσότερα
Για τους εργαζόμενους και την κοινωνία
Κοινωνία
Για τους εργαζόμενους και την κοινωνία
Διαβάστε περισσότερα
ο κόσμος γίνεται θερμότερος
Βιωσιμότητα
Business Ambition for 1.5° C' – Συμμετέχουμε ενεργά!
Διαβάστε περισσότερα