Για το περιβάλλον μας

Για το περιβάλλον μας

Η προστασία του κλίματος και των πόρων βρίσκεται στην καρδιά της στρατηγικής βιωσιμότητας της tesa.

Η δέσμευσή μας σε όλη την αλυσίδα προστιθέμενης αξίας

Η προσέγγισή μας

Η προσέγγισή μας εστιάζει στην ανάδειξη της προστασίας του κλίματος και των φυσικών πόρων προκειμένου να πετύχουμε τους στόχους μας, τώρα και στο μέλλον. Η tesa συνεισφέρει στην προστασία του περιβάλλοντος περιορίζοντας το οικολογικό της αποτύπωμα σε όλη την αλυσίδα προστιθέμενης αξίας της. Ως μια εταιρεία με διεθνή δραστηριότητα ακολουθούμε συνειδητά τον στόχο για το κλείσιμο των κύκλων παραγωγής και τη διαφύλαξη των φυσικών πόρων.

Η κρίση της κλιματικής αλλαγής είναι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της εποχής μας. Η tesa συστρατεύθηκε ως ένας από τους πολλούς παίκτες σε όλο τον κόσμο, οι οποίοι έχουν αναλάβει τη δέσμευση να διασφαλίσουν πως η άνοδος της παγκόσμιας θερμοκρασίας δεν θα υπερβεί τους 1,5 βαθμούς. Έχοντας μπροστά μας έναν σαφή στόχο, φιλοδοξούμε να μειώσουμε τις εκπομπές CO2 (Πεδίο 1 και 2) έως και 30 τοις εκατό (σε σύγκριση με το 2018). Στόχος μας είναι η επίτευξη πλήρους κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050.

Για την επίτευξη των φιλόδοξων στόχων μας για το 2025 τέθηκαν πολλοί τροχοί σε κίνηση. Αυτοί περιλαμβάνουν:

Ανανεώσιμες μορφές ενέργειας. Η πράσινη ενέργεια είναι ένας κεντρικός πυλώνας της δέσμευσής μας για το κλίμα. Ήδη από το 2019, πέντε από τις μονάδες μας στη Γερμανία κάλυπταν τις ενεργειακές τους ανάγκες από ανανεώσιμες πηγές. Μέχρι τα τέλη του 2020, το 100 τοις εκατό της ενεργειακής κατανάλωσης σε όλες τις μονάδες παραγωγής και τα γραφεία της εταιρείας μας σε όλο τον κόσμο θα προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Μείωση ενεργειακής κατανάλωσης. Η tesa έχει τις προϋποθέσεις να περιορίσει τον αντίκτυπο της δραστηριότητας της στο περιβάλλον μειώνοντας την κατανάλωση ενέργειας. Ένα σύστημα ενεργειακής διαχείρισης πιστοποιημένο κατά το πρότυπο ISO 50001 έχει υιοθετηθεί από τις ιδιαίτερα ενεργοβόρες παραγωγικές μονάδες (Αμβούργο και Offenburg) καθώς και από τα κεντρικά γραφεία στο Norderstedt, στη Γερμανία. Αυτό μας βοηθάει να βελτιστοποιούμε τις ενεργοβόρες διαδικασίες και να εντοπίζουμε τους τομείς δυνητικής περαιτέρω εξοικονόμησης ενέργειας.

Βελτίωση αποδοτικότητας. Παράλληλα με τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας σε απόλυτες τιμές, έναν εξίσου σημαντικό ρόλο παίζει και η αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας. Για την επίτευξη αυτού του στόχου αξιοποιούμε τεχνολογίες που είναι ιδιαίτερα αποδοτικές ως προς την εξοικονόμηση των φυσικών και ενεργειακών πόρων. Επιλεγμένες μονάδες παραγωγής, για παράδειγμα, διαθέτουν δικές τους μονάδες συμπαραγωγής που επιτρέπουν την κάλυψη των αναγκών μας σε θερμότητα και ηλεκτρική ενέργεια κατά έναν βέλτιστο για το περιβάλλον τρόπο.

Χαμηλότερες εκπομπές παγκοσμίως

Η δέσμευση της tesa στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής δεν περιορίζεται εντός των εθνικών συνόρων ή των πυλών των εργοστασίων μας. Η αποστολή μας σχετικά με τη μείωση των εκπομπών σε παγκόσμιο επίπεδο περιλαμβάνει διαδικασίες που αφορούν τους προμηθευτές και τους πελάτες, καθώς και τη δική μας παραγωγή. Οι διαδικασίες εφοδιαστικής αλυσίδας βελτιστοποιούνται συνεχώς με τη μείωση των εκπομπών κατά τη μεταφορά των πρώτων υλών και των έτοιμων προϊόντων. Είναι επίσης πεποίθησή μας πως η εγγύτητα της παραγωγής προς τους πελάτες μας αποτελεί το κλειδί για την επίτευξη στόχων όπως αυτοί. Ένα παράδειγμα είναι το νέο εργοστάσιο στο Βιετνάμ το οποίο θα αρχίσει την παραγωγή το 2022 με στόχο την ενίσχυση της παρουσίας της tesa στην Ασία και τη μείωση των αποστάσεων παράδοσης στους πελάτες μας.

Κλείνοντας τον κύκλο

Η κρίση της κλιματικής αλλαγής δεν είναι η μοναδική περιβαλλοντική πρόκληση που αντιμετωπίζουμε. Η παγκόσμια αύξηση του όγκου των απορριμμάτων συνεπάγεται και αυτή σημαντικές περιβαλλοντικές προκλήσεις. Σύμφωνα με τις προγνώσεις, η Ευρώπη θα παράγει περίπου 490 εκατομμύρια τόνους απορριμμάτων έως το 2030 σε ετήσια βάση. Ως εκ τούτου, οι εναλλακτικές προσεγγίσεις, όπως οι κυκλικές οικονομίες γίνονται όλο και πιο σημαντικές. Ο στόχος είναι η επαναχρησιμοποίηση ή η ανακύκλωση πόρων όπου αυτό είναι εφικτό και η εξαρχής αποφυγή της παραγωγής απορριμμάτων. Έχουμε επίσης δεσμευτεί για τη δημιουργία μιας κυκλικής οικονομίας μέσω διαφορετικών προσεγγίσεων όπως οι δοκιμές εναλλακτικών υλικών για τα προϊόντα μας, η διατήρηση όσων το δυνατόν περισσότερων υλικών στον ίδιο κύκλο ζωής ή η ανακύκλωσή τους.

Συσκευασμένα βιώσιμα. Για να περιορίσει τον όγκο των παραγόμενων απορριμμάτων η tesa ξεκινάει από τη συσκευασία. Χρησιμοποιούμε όλο και περισσότερο ανακυκλώσιμες συσκευασίες, καθώς και υλικά συσκευασίας από ανανεώσιμες πηγές. Μειώνοντας το βάρος της συσκευασίας, μπορούμε επίσης να μειώσουμε τις εκπομπές CO2 κατά τη μεταφορά. Προχωρώντας μπροστά, θα εργαστούμε για τη διαμόρφωση ενός συγκεκριμένου στόχου προς την κατεύθυνση μιας βιώσιμης συσκευασίας.

Ο εταίρος για την αλλαγή. Η υλοποίηση του οράματός μας για μια κυκλική οικονομία προϋποθέτει συνεργάτες που μοιράζονται τις αξίες μας. Για την tesa η συνεργασία με εταίρους και άλλες ομάδες συμφερόντων αφορά τη δημιουργία συνεργιών και τη βελτίωση της υποδομής ως σύνολο. Εργαζόμαστε μαζί για την προώθηση της ανάκτησης και ανακύκλωσης υλικών μέσω των αυτοκόλλητων λύσεων της εταιρείας μας.

«Έχουμε ως στόχο μια κυκλική οικονομία. Για την ώρα δεν είναι δυνατή η πλήρης αποφυγή παραγωγής απορριμμάτων στην αλυσίδα παραγωγής. Παρόλα αυτά, κάνουμε τα πάντα για την αξιοποίηση των υλικών και όπου είναι δυνατόν ανακυκλώνουμε και επαναχρησιμοποιούμε»
Michael Lang

Διευθυντής Εταιρικής Βιωσιμότητας και Ποιότητας

Καθαρός αέρας

Παράλληλα με τις εκπομπές CO2, επικεντρωνόμαστε και σε άλλου είδους εκπομπές που εκλύονται στην ατμόσφαιρα σε όλη την αλυσίδα παραγωγής. Σε αυτές συγκαταλέγονται οι εκπομπές πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC) που είναι επιβλαβείς τόσο για το περιβάλλον όσο και για την ανθρώπινη υγεία και που εκλύονται κατά τη χρήση διαλυτών. Οι διαλύτες χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της παραγωγής επίστρωσης συγκολλητικών ουσιών σε φορείς και στις διαδικασίες καθαρισμού. Στόχος μας είναι η όσο το δυνατό μεγαλύτερη αποφυγή των εκπομπών VOC και η επέκταση των τεχνολογιών που δεν προϋποθέτουν τη χρήση διαλυτών. Οι επιτυχίες μας σε αυτό τον τομέα είναι ήδη αξιοσημείωτες: Μεταξύ 2001 και 2019 μπορέσαμε να μειώσουμε τις εκπομπές VOC κατά 92 τοις εκατό ανά τόνο παραγόμενων τελικών προϊόντων.

Για καθαρό αέρα

Η δέσμευσή μας για τη βιωσιμότητα
Βιωσιμότητα
Η δέσμευσή μας για τη βιωσιμότητα
Διαβάστε περισσότερα
Η στρατηγική μας για το μέλλον
Στρατηγική
Περισσότερη βιωσιμότητα, περισσότερη καινοτομία
Διαβάστε περισσότερα
Οι πελάτες μας στο επίκεντρο
Πελάτες
Οι πελάτες μας στο επίκεντρο
Διαβάστε περισσότερα
Για τους εργαζόμενους και την κοινωνία
Κοινωνία
Για τους εργαζόμενους και την κοινωνία
Διαβάστε περισσότερα
ο κόσμος γίνεται θερμότερος
Βιωσιμότητα
Business Ambition for 1.5° C' – Συμμετέχουμε ενεργά!
Διαβάστε περισσότερα