Για τους εργαζόμενους και την κοινωνία

Η δέσμευσή μας για την κοινωνία

Για τους εργαζόμενους και την κοινωνία

Στηρίζουμε τους εργαζομένους σε όλη την αλυσίδα προστιθέμενης αξίας και δεσμευόμαστε σε έργα που προωθούν την νέα γενιά νεωτεριστών.

Οι εργαζόμενοι στο επίκεντρο

Οι εργαζόμενοί μας είναι το πιο πολύτιμο στοιχείο που διαθέτει η tesa για την εξασφάλιση της επιτυχίας μας σε βάθος χρόνου. Για αυτό δημιουργούμε ένα εργασιακό περιβάλλον που προάγει τις καινοτόμες ιδέες και διαμορφώνεται στη βάση του σεβασμού, της ισότητας και της ασφάλειας.

Οι εργαζόμενοι στο επίκεντρο
Όραμα

Υγεία και ασφάλεια

Στην tesa η ασφάλεια των εργαζομένων συνιστά απόλυτη προτεραιότητα, κάτι που ισχύει ειδικά σε ό,τι αφορά τους πολύτιμους εργαζομένους μας στην παραγωγή. Σε θέματα ασφαλείας ακόμα και ένα ατύχημα δεν μπορεί να θεωρείται αποδεκτό. Για αυτό ακριβώς προσπαθούμε να μειώσουμε στο μηδέν τον αριθμό των ατυχημάτων που σχετίζονται με την εργασία – ένας στόχος που έχει αποτυπωθεί στην κατευθυντήρια αρχή VISIONZER[O]. Ο δείκτης συχνότητας εργατικών ατυχημάτων στην εταιρεία μας υπολείπεται του αντίστοιχου μέσου όρου για τον κλάδο στη Γερμανία: Σε κάθε εκατομμύριο δεδουλευμένων ωρών, η tesa κατέγραψε 1,6 ατυχήματα που είχαν ως επακόλουθο την αποχή από την εργασία για τρεις ή περισσότερες ημέρες το 2019.

 

Επιπρόσθετα των προβλεπόμενων από τη νομοθεσία κανονισμών, οι ισχύουσες σε όλη την εταιρεία Κατευθυντήριες Γραμμές Εργασιακής Ασφάλειας αποτελούν τη βάση του συστήματος διαχείρισης της εταιρείας μας στον τομέα της εργασιακής ασφάλειας. Οι κατευθυντήριες γραμμές επιτρέπουν την εμπέδωση συγκεκριμένων μέτρων για τη μείωση των κινδύνων και την αύξηση της ασφάλειας στους χώρους εργασίας. Ένα παράδειγμα είναι η εφαρμογή «Safety Tour», η οποία παρέχει υποστήριξη στο προσωπικό παραγωγής στο πλαίσιο των επιθεωρήσεων SOS (SOS = Safety, Order, Sanitation ή Ασφάλεια, Τάξη, Υγιεινή).

 

Επίσης προωθούμε ενεργά την υγεία και την ευημερία του εργατικού δυναμικού της tesa: Το σύστημα διαχείρισης υγείας της εταιρείας μας περιλαμβάνει προσφορές σωματικής άσκησης και χαλάρωσης, μια σειρά επαγγελματικών ιατρικών εξετάσεων ελέγχου και επιλογές που υποστηρίζουν μια υγιεινή διατροφή.

Προάγοντας την ανάπτυξη των εργαζόμενων

Πώς μπορούμε να προσελκύσουμε και να διατηρήσουμε εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης κερδίζοντάς τους από τον ανταγωνισμό; Για μας το κλειδί κρύβεται στον συνδυασμό πολλών επιμέρους παραγόντων όπως: η προσφορά προσαρμοσμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και επιλογών επαγγελματικής ανάπτυξης, ελκυστικές ευκαιρίες εξέλιξης και η ισορροπία μεταξύ εργασιακής ζωής και ελεύθερου χρόνου.

 

Στόχος μας είναι να προάγουμε μια εταιρική κουλτούρα, η οποία ενισχύει την απόδοση, την ομαδική εργασία, τη διατμηματική συνεργασία και τη διεθνοποίηση. Ορισμένες από τις κύριες προτεραιότητές μας σε αυτό τον τομέα είναι η ανάπτυξη ηγεσίας και ο προγραμματισμός καριέρας. Το πρόγραμμα ανάπτυξης διαχείρισης παρέχει υποστήριξη σε υπεύθυνους ομάδων και στελέχη με σκοπό τη διεύρυνση των δεξιοτήτων τους και είναι ένα από τα πολλά εργαλεία που υλοποιήσαμε για να προάγουμε την ανάπτυξη των εργαζομένων.

 

Οι δεξιότητες που θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντικές συνοψίζονται στις εννέα Βασικές Δεξιότητες της εταιρείας μας. Διαμορφώνουν τη βάση της εργασίας μας στον τομέα των ανθρώπινων πόρων και εφαρμόζονται σε όλα τα εργαλεία HR της εταιρείας μας. Ο ρόλος τους είναι σημαντικός, για παράδειγμα, στις Αξιολογήσεις Δεξιοτήτων. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα ανάπτυξης δίνει στους ταλαντούχους ανθρώπους την ευκαιρία να συμμετέχουν σε δραστηριότητες και ασκήσεις που σχετίζονται με την καριέρα. Μετά λαμβάνουν προσωπικά σχόλια στη βάση των Βασικών Δεξιοτήτων μας. Στόχος είναι η διαπίστωση των δυνατών σημείων του υποψηφίου και των δυνατοτήτων του να υποστηρίξει τη σταδιοδρομία του εντός της εταιρείας.

 

Για εμάς είναι επίσης σημαντικό να δίνουμε στους εργαζόμενους την ευκαιρία εργασίας σε διαφορετικά τμήματα εντός της εταιρείας. Το μοντέλο X-perience της tesa υιοθετήθηκε για αυτόν ακριβώς τον λόγο. Παρέχει σε εργαζόμενους με υψηλό επίπεδο γνώσης των προϊόντων, για παράδειγμα, την ευκαιρία να αποκτήσουν εμπειρία από την άμεση επαφή με τον πελάτη.

 

Επίσης, προσφέρουμε ολοκληρωμένα προγράμματα εκπαίδευσης και ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης ειδικά σχεδιασμένες με βάση τις ανάγκες της εταιρείας που καλύπτουν μια ευρεία γκάμα δεξιοτήτων και στόχων.

Δίκαιες συνθήκες και ισότητα

Τα προϊόντα μας συχνά διανύουν μια μακρά διαδρομή πριν καταλήξουν στα χέρια του πελάτη. Η αλυσίδα προστιθέμενης αξίας μας εκτείνεται σε αρκετές ηπείρους και επιτυγχάνεται χάρη στους πολλούς ανθρώπους που εργάζονται, άμεσα ή έμμεσα, για την tesa. Φέρουμε την ευθύνη για όλους. Για αυτό ακριβώς η εξασφάλιση δίκαιων συνθηκών και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλη την αλυσίδα προστιθέμενης αξίας της εταιρείας μας αποτελεί δέσμευσή μας. Προκειμένου να διασφαλίσουμε πως αυτό συμβαίνει πάντα, συνεργαζόμαστε στενά με τους εταίρους μας και διενεργούμε αξιολογήσεις προμηθευτών.

 

Τα θεμέλια αυτής της συνεργασίας είναι ο Κώδικας δεοντολογίας [LINK zum CoC] και ο Κώδικας δεοντολογίας προμηθευτών [Link zum CoCfS] της εταιρείας μας, στους οποίους αποτυπώνονται οι βασικοί δεοντολογικοί κανόνες για τους εργαζόμενους, τους προμηθευτές και τους επιχειρηματικούς μας εταίρους.

Η στρατηγική μας για το μέλλον
Βραβεία και αξιολογήσεις
Βραβεία και αξιολογήσεις

Η αναγνώριση των επιτευγμάτων μας στον τομέα της βιωσιμότητας

Το 2020, ο όμιλος tesa για μια ακόμα φορά έλαβε μέρος στην αξιολόγηση βιωσιμότητας EcoVadis κατακτώντας το αργυρό μετάλλιο για τα επιτεύγματά του σε ό,τι αφορά στη βιωσιμότητα ως αναγνώριση του ότι είμαστε επάνω από τον μέσο όρο στον κλάδο μας. Η EcoVadis είναι μια γνωστή πλατφόρμα αξιολόγησης εταιρειών με παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού. Αναλύει και αξιολογεί τις αρχές, τις δράσεις και τα αποτελέσματα των εταιρειών στους τομείς του περιβάλλοντος, των εργαστηριακών πρακτικών, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ηθικής και του υπεύθυνου εφοδιασμού.

Στα μέσα του 2020 εγκαινιάσαμε επίσης ένα πρόγραμμα βιωσιμότητας για τους προμηθευτές μας. Στο πλαίσιο της αρχικής καμπάνιας, προσκαλέσαμε 50 από τους κορυφαίους προμηθευτές μας να συμμετάσχουν στις αξιολογήσεις της EcoVadis και να μοιραστούν τα αποτελέσματα μαζί μας. Στα επόμενα χρόνια, θέλουμε να ενθαρρύνουμε τη συμμετοχή περισσότερων προμηθευτών μας: 

80%

απευθείας προμήθειες

Ο στόχος μας για το 2025 είναι το 80 τοις εκατό των απευθείας προμηθειών να προέρχεται από προμηθευτές που έχουν λάβει μέρος σε αξιολογήσεις βιωσιμότητας, όπως η EcoVadis.

Προώθηση της επόμενης γενιάς καινοτόμων μυαλών

Ο Άλμπερτ Αϊνστάιν γνώριζε πως «τα προβλήματα δεν μπορούν να λυθούν με τον τρόπο σκέψης που τα δημιούργησε.» Αντί για αυτό χρειαζόμαστε φρέσκες ιδέες και νέους ανθρώπους που βλέπουν τους εαυτούς τους ικανούς να επιλύσουν τα προβλήματα του μέλλοντος.

 

Θέλουμε να στηρίξουμε την επόμενη γενιά εξασφαλίζοντας της πρόσβαση στα γνωστικά πεδία STEM (φυσικές επιστήμες, τεχνολογία, μηχανολογία και μαθηματικά) και στις τεχνολογίες κλειδιά του μέλλοντος. Ένα θέμα που έχει ιδιαίτερη σημασία για εμάς είναι η άμβλυνση των ανισοτήτων και η εξισορρόπηση των όρων του παιχνιδιού. Μια από τις σημαντικές πρωτοβουλίες μας σε αυτό τον τομέα είναι η στήριξη των ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση που ενθαρρύνει περισσότερες γυναίκες να επιλέγουν τα γνωστικά πεδία STEM.

 

Προώθηση της επόμενης γενιάς καινοτόμων μυαλών

Πρωτοβουλία για τις Φυσικές Επιστήμες & Τεχνολογία.

Μια από τις πρωτοβουλίες, στις οποίες συμμετέχει η tesa, είναι η NAT (Initiative für Naturwissenschaft und Technik gGmbH), η οποία συνδέει σχολεία με πανεπιστήμια, τεχνικές σχολές και εταιρείες τεχνολογίας στο Αμβούργο και στο Norderstedt. Ο στόχος της πρωτοβουλίας NAT είναι να προσφέρει στους έφηβους μια γενική άποψη από διάφορα επαγγελματικά πεδία. Ορισμένα παραδείγματα είναι η δράση mint:pink, στο πλαίσιο ενός προγράμματος που στοχεύει ειδικά στην ενίσχυση των κοριτσιών, όπως και η mint.match, που συνδέει απόφοιτους λυκείου με αφοσιωμένους φυσικούς επιστήμονες.

Δέσμευση καθ' όλη τη διάρκεια της κρίσης

Η κοινωνική μας δέσμευση περιλαμβάνει και την οικονομική ενίσχυση φιλανθρωπικών οργανώσεων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Από την έναρξη της κρίσης του κορωνοϊού, η tesa ενίσχυσε με δωρεές, μεταξύ άλλων, τις οργανώσεις Γιατροί χωρίς Σύνορα και Save the Children. Πραγματοποιήσαμε μια δωρεά ενός εκατομμυρίου ευρώ στους Γιατρούς χωρίς Σύνορα, μια από τις υψηλότερες μεμονωμένες δωρεές που έχει λάβει ποτέ η συγκεκριμένη οργάνωση. Τα χρήματα προορίζονται για τη χρηματοδότηση του κεφαλαίου για την παγκόσμια κρίση Covid-19 και θα αξιοποιηθούν για τη γρήγορη και απρόσκοπτη παροχή βοήθειας όπου υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη.

 

Με το σύνθημα «Η παιδεία ενώνει. Παντού μαζί.» Η οργάνωση Save the Children και η tesa αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της αυξανόμενης ανισότητας στον τομέα της εκπαίδευσης. Το πλήγμα είναι ιδιαίτερα βαρύ για τα κοινωνικά μη προνομιούχα παιδιά, ειδικά σε συνθήκες πανδημίας. Με μια δωρεά ύψους ενός εκατομμυρίου ευρώ, υποστηρίζουμε επιλεγμένα προγράμματα της Save the Children σε έξι χώρες: Βιετνάμ, Κίνα, Ινδία, Μεξικό, Ιταλία και Γερμανία.

Μία από τις βασικές προτεραιότητες των ΓΧΣ είναι η ασφάλεια των υγειονομικών εργαζομένων και για αυτό όλο το προσωπικό πρέπει να τηρεί αυστηρά πρωτόκολλα ασφαλείας

Περισσότερα σχετικά με τη βιωσιμότητα

Η δέσμευσή μας για τη βιωσιμότητα
Βιωσιμότητα
Η δέσμευσή μας για τη βιωσιμότητα
Διαβάστε περισσότερα
Οι πελάτες μας στο επίκεντρο
Πελάτες
Οι πελάτες μας στο επίκεντρο
Διαβάστε περισσότερα
Η στρατηγική μας για το μέλλον
Στρατηγική
Περισσότερη βιωσιμότητα, περισσότερη καινοτομία
Διαβάστε περισσότερα
Για το περιβάλλον μας
Περιβάλλον
Προστατεύουμε το περιβάλλον
Διαβάστε περισσότερα
ο κόσμος γίνεται θερμότερος
Βιωσιμότητα
Business Ambition for 1.5° C' – Συμμετέχουμε ενεργά!
Διαβάστε περισσότερα
Save the Children
Βιωσιμότητα
Σώστε τα παιδιά!
Διαβάστε περισσότερα
Μια από τις βασικές προτεραιότητες των ΓΧΣ είναι η ασφάλεια των υγειονομικών εργαζομένων, και για αυτό όλο το προσωπικό πρέπει να τηρεί αυστηρά πρωτόκολλα ασφαλείας
Βιωσιμότητα
Η μάχη κατά του κορωνοϊού
Διαβάστε περισσότερα