Έκθεση Βιωσιμότητας

Κώδικας δεοντολογίας και κώδικας δεοντολογίας για προμηθευτές

Έκθεση Βιωσιμότητας 2020

Κατεβάστε εκθέσεις βιωσιμότητας προηγούμενων ετών

Η δέσμευσή μας για τη βιωσιμότητα
Βιωσιμότητα
Η δέσμευσή μας για τη βιωσιμότητα
Διαβάστε περισσότερα
Η στρατηγική μας για το μέλλον
Στρατηγική
Περισσότερη βιωσιμότητα, περισσότερη καινοτομία
Διαβάστε περισσότερα
Οι πελάτες μας στο επίκεντρο
Πελάτες
Οι πελάτες μας στο επίκεντρο
Διαβάστε περισσότερα
Για το περιβάλλον μας
Περιβάλλον
Για το περιβάλλον μας
Διαβάστε περισσότερα
Για τους εργαζόμενους και την κοινωνία
Κοινωνία
Για τους εργαζόμενους και την κοινωνία
Διαβάστε περισσότερα