tesa® ACXplus 7092 LSE Performer

Ακρυλική αφρώδης ταινία διπλής όψης 500 μmΠεριγραφή Προϊόντος

Η tesa® ACXplus 7092 είναι μια διπλής όψης ακρυλική αφρώδης ταινία, διαθέσιμη σε σκούρο μαύρο χρώμα.
Αποτελείται από ακρυλικό σύστημα υψηλής απόδοσης που αναγνωρίζεται από την διάχυση της καταπόνησης, τη δύναμη σύνδεσης, και την αντοχή στη θερμοκρασία και στις καιρικές συνθήκες.
Λόγω της μοναδικής σύνθεσης του προϊόντος, αυτή η διπλής όψης ακρυλική αφρώδης ταινία συνδυάζει πολύ υψηλά επίπεδα πρόσφυσης με την ικανότητα απορρόφησης και διάχυσης υψηλών δυναμικών φορτίων. Ο ιξωδοελαστικός πυρήνας αυτού του προϊόντος είναι σε θέση να αντισταθμίσει τις θερμικές επιμηκύνσεις των συνδεδεμένων μερών.
Η νέα σειρά tesa® ACXplus 7092 διαθέτει ένα καινοτόμο λειτουργικό συγκολλητικό στρώμα που δημιουργεί δυνατούς δεσμούς με υποστρώματα χαμηλής επιφανειακής ενέργειας (όπως κρίσιμα πλαστικά και επικαλύψεις με σκόνη) χωρίς την απαίτηση προετοιμασίας της επιφάνειας, για παράδειγμα με το tesa® Adhesion Promoter. Επιπλέον, αυτή η σειρά δίνει την δυνατότητα εφαρμογής της ταινίας σε περιβάλλον μη θερμαινόμενης παραγωγής με θερμοκρασίες έως 0 °C.
Η tesa® ACXplus 7092 αποδίδει καλά σε μια ευρεία ποικιλία υποστρωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των επιφανειών επικαλυμμένων με σκόνη και κρίσιμων πλαστικών. Ακόμη και σε συνδυασμούς τέτοιων υλικών, το προϊόν αυτό παρέχει προηγμένη ασφάλεια λόγω του καινοτόμου σχεδιασμού του.

Βασικές Εφαρμογές

Η οικογένεια προϊόντων tesa® ACXplus είναι κατάλληλη για ένα ευρύ φάσμα κατασκευαστικών εφαρμογών συγκόλλησης.  Για να εξασφαλίσουμε την υψηλότερη δυνατή απόδοση, στόχος μας είναι να κατανοήσουμε πλήρως την εφαρμογή (συμπεριλαμβανομένων των σχετικών υποστρωμάτων) προκειμένου να παρέχουμε τη σωστή υπόδειξη προϊόντος. Παραδείγματα εφαρμογών τοποθέτησης περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε:
  • Ράβδους ενίσχυσης (πχ σε ανελκυστήρες)
  • Εφαρμογές τοποθέτησης σε εγκαταστάσεις μη θερμαινόμενης / ψυχρής παραγωγής.
  • Ράγες προφυλακτήρων
  • Επιγραφές / εφαρμογές POSΤεχνικές Προδιαγραφές

Επιμήκυνση κατά τη θραύση

1500 %

Τύπος συγκολλητικού

εξειδικευμένο

Συνολικό πάχος

500 µm

Υλικό φορέα

αφρώδες ακρυλικό

Χρώμα

deep black

Ιδιότητες Πρόσφυσης

Προσκόλληση σε ABS (έπειτα από 3 ημέρες)

40 N/cm

Προσκόλληση σε ΡΡ (έπειτα από 3 ημέρες)

40 N/cm

Προσκόλληση σε Αλουμίνιο(έπειτα από 3 ημέρες)

40 N/cm

Προσκόλληση σε Χάλυβα (έπειτα από 3 ημέρες)

40 N/cm

Χαρακτηριστικά

Αντίσταση στατικής διάτμησης στους 23°C

++

T-block

+

Αντοχή σε χημικά

++

Ανθεκτικό στην υγρασία

++

Κολλητικότητα

++

Αντίσταση στατικής διάτμησης στους 70°C

+

Αντοχή στο χρόνο (UV)

++

Αντοχή στη θερμοκρασία μακροπρόθεσμα

80 °C

Αντοχή στη θερμοκρασία βραχυπρόθεσμα

100 °C

Αντοχή σε αποσκληρυντές

++

Additional Info

Για μόνιμες εξωτερικές εφαρμογές με απαιτήσεις υποστήριξης βάρους, η πρώτη μας πρόταση είναι το προϊόν υψηλής αντοχής στην οικογένεια tesa® ACXplus: το tesa® ACXplus 707x High Resistance. Εκδόσεις επένδυσης: 1 PV22: Επένδυση λευκού χαρτιού (Liner) - με επωνυμία 1 PV24: Επένδυση με μπλε φιλμ (Liner) - χωρίς επωνυμία 1 Περισσότερες εκδόσεις επένδυσης (Liner) είναι διαθέσιμες κατόπιν αιτήματος.

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές,συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεδειγμένο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.

Λήψεις
Σχετικά Προϊόντα