tesa® 60151 Adhesion Promoter Glass

Υγρό προετοιμασίας επιφάνειας για τη βελτίωση προσκόλλησης στο γυαλίΠεριγραφή Προϊόντος

Το tesa® 60151 Glass Adhesion Promoter Glass μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να βελτιώσει την πρόσφυση της ευαίσθητης σε πίεση συγκολλητικής ταινίας της tesa σε υποστρώματα γυαλιού. Συνιστάται ιδιαίτερα για την οικογένεια προϊόντων tesa® ACXplus.

Βασικές Εφαρμογές

Το εξαιρετικά διαφανές tesa® 60151 Adhesion Promoter συνιστάται για μόνιμη σύνδεση σε γυάλινα υποστρώματα. Λάβετε υπόψη ότι το tesa® 60151 Adhesion Promoter δεν συνιστάται για γυαλί με επικάλυψη λάκας ή αλουμινόχαρτου. Αυτό το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να βελτιώσει σημαντικά τη δύναμη σύνδεσης των ταινιών tesa® ACXplus. Οι δοκιμές δείχνουν σημαντικά υψηλότερες τιμές αντοχής στην αποκόλληση.

Τεχνικές Προδιαγραφές

Συνέπεια

υγρό

Ποσοστό απόδοσης ca.

15 m²/l

Στερεά

0.5 %

Πυκνότητα

0.81 g/cm³

Ιξώδες

2.5 mPa s

Χρώμα

διαφανές

Additional Info

Πριν χρησιμοποιήσετε τον ενισχυτή πρόσφυσης, η επιφάνεια σύνδεσης, δηλαδή το υπόστρωμα, πρέπει να είναι απαλλαγμένη από σκόνη, γράσο, λάδι, υγρασία και άλλες προσμείξεις. Συνεπώς, συνιστούμε ιδιαίτερα τον καθαρισμό του υποστρώματος με ένα πανί χωρίς χνούδι χρησιμοποιώντας διαλύτες, όπως αιθανόλη ή αλκοόλη ισοπροπανόλης ή το tesa® 60040 Industry Cleaner. Αφού καθαριστεί η επιφάνεια, μπορείτε να προχωρήσετε και να εφαρμόσετε το tesa® 60151 Adhesion Promoter. Συνιστούμε να εφαρμόζετε τους ενισχυτές πρόσφυσης χρησιμοποιώντας πανί χωρίς χνούδι, βούρτσα ή σφουγγάρι. Βρέξτε καλά το ύφασμα με το tesa® Adhesion Promoter και σκουπίστε μία φορά και με μία μόνο κατεύθυνση πάνω στην επιφάνεια. Χρησιμοποιήστε αμέσως ένα άλλο πανί χωρίς χνούδι για να απομακρύνετε την υπερβολική ποσότητα ενισχυτή από την επιφάνεια - ένας χαρακτηριστικός θόρυβος δείχνει καλό πάχος στρώσης στους περισσότερους τύπους γυαλιού. Ολόκληρη η επιφάνεια πρέπει να επικαλύπτεται με μια λεπτή στρώση ενισχυτή για να επιτευχθεί η υψηλότερη απόδοση σύνδεσης. Είναι σημαντικό να περιμένετε τουλάχιστον 30 δευτερόλεπτα (και κατ’ ανώτατο όριο 5 λεπτά) για να δώσετε στους διαλύτες χρόνο για να εξατμιστούν. Βεβαιωθείτε ότι έχετε διατηρήσει την προετοιμασμένη επιφάνεια χωρίς ρύπους προτού εφαρμόσετε την ταινία. Αφού το υπόστρωμα έχει προηγουμένως υποβληθεί σε κατάλληλη προεργασία με το tesa® 60151 Adhesion Promoter, η σύνδεση πρέπει να δημιουργηθεί εντός 15 λεπτών. Λάβετε υπόψη ότι λόγω της πληθώρας διαθέσιμων συνθέσεων υποστρωμάτων στην αγορά, συνιστάται να δοκιμάσετε το tesa® Adhesion Promoter πριν τη χρήση. Η διάρκεια ζωής του προϊόντος είναι τουλάχιστον 12 μήνες όταν φυλάσσεται σε θερμοκρασία δωματίου στο σφραγισμένο αρχικό του δοχείο. Για περισσότερες πληροφορίες και συμβουλές σχετικά με τον ασφαλή χειρισμό, ανατρέξτε στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας (SDS), το οποίο διατίθεται κατόπιν αιτήματος.

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές,συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεδειγμένο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.

Λήψεις
Σχετικά Προϊόντα