Κέλυφος κτιρίων
Κέλυφος κτιρίων

Κέλυφος κτιρίων

Από τις διακοσμητικές επενδύσεις τοίχων έως τις ελκυστικές προσόψεις, η tesa παίζει σημαντικό ρόλο στη συγκόλληση υλικών που έχουν ως στόχο μια «καθαρή» και καλαίσθητη εμφάνιση.Πιστοποιητικά και εκθέσεις δοκιμών ανεξάρτητων φορέων

  • ASTM E284-04, 330-02, 331-00 – δοκιμή φορτίου αέρα και υδατοστεγανότητας
  • AAMA 501.6-09 – δοκιμή σεισμού σε στοιχεία πρόσοψης
  • NBR 10821-3/11 – δοκιμή υδατοστεγανότητας και αεροστεγανότητας σε στοιχεία πρόσοψης
  • DIN EN 13501-1.2012 – ταξινόμηση ανάλογα με τη συμπεριφορά τους απέναντι στη φωτιά
  • Δοκιμή κυκλώνα σύμφωνα με τις οδηγίες λειτουργίας AS 1562.1, AS 4040.2 / 3 και AS 4040.3 δοκιμή προσομοίωσης επαναλαμβανόμενης ανεμοπίεσης

Σχετικές σελίδες