ACXplus τοποθέτηση γυαλιού

Δομική υάλωση

Μεγάλες προοπτικές – οι κολλητικές ταινίες διπλής όψης προσφέρουν υψηλή απόδοση σε απαιτητικά περιβάλλοντα.Μεγάλες προοπτικές – οι κολλητικές ταινίες διπλής όψης προσφέρουν υψηλή απόδοση σε απαιτητικά περιβάλλοντα.

Υπάρχουν δύο συστήματα δομικής υάλωσης: Το σύστημα δύο πλευρών στήριξης και το σύστημα τεσσάρων πλευρών στήριξης. Το κάθε σχέδιο έχει τα δικά του πλεονεκτήματα.

Τα συστήματα δομικής υάλωσης δύο πλευρών στήριξης περιλαμβάνουν συνδυασμό μηχανικής στερέωσης και συστήματος συγκόλλησης με ταινία. Δύο αντίθετες γυάλινες άκρες συγκολλούνται στο πλαίσιο με την tesa® ACXplus, και οι άλλες δύο απέναντι γυάλινες άκρες τοποθετούνται μηχανικά. Με ένα τέτοιο σύστημα, μπορεί να επιτευχθεί μεγάλος βαθμός μηχανικής ασφάλειας, ενώ, δύο μέθοδοι στερέωσης (ταινία και μηχανική προσάρτηση) βοηθούν στην κατανομή των δυναμικών καταπονήσεων.

Στα συστήματα δομικής υάλωσης τεσσάρων πλευρών στήριξης τα πλαίσια δεν διακρίνονται σχεδόν καθόλου. Κατά τη διάρκεια της προκατασκευής, και οι τέσσερις πλευρές του υαλοπίνακα συνδέονται σε πλαίσιο με την tesa® ACXplus σε περιβάλλον εργαστηρίου. Αυτά τα κομμάτια γυαλιού συνδέονται, στη συνέχεια, με την υποδομή στο εργοτάξιο και προσδίδουν στην πρόσοψη την όψη επίπεδης γυάλινης επιφάνειας. Η tesa® ACXplus μεταφέρει τα δυναμικά φορτία, ωστόσο, προτείνουμε μια μηχανική στήριξη νεκρού φορτίου για τον υαλοπίνακα που δεν είναι ορατός από έξω. Το σαφές πλεονέκτημα αυτών των συστημάτων είναι, φυσικά, η εμφάνιση χωρίς ορατό πλαίσιο.

Η tesa® ACXplus έχει εξαιρετική ικανότητα αντιστάθμισης των στατικών και δυναμικών τάσεων και της καταπόνησης λόγω θερμοκρασίας, κατά τη διάρκεια ζωής ενός δομικού στοιχείου. Λόγω της ιξωδοελαστικής συμπεριφοράς της, οι τάσεις κατανέμονται, εξασφαλίζοντας μία σταθερή σύνδεση.

Πριν τα στοιχεία που συναρμολογούνται με υγρή συγκολλητική ουσία να μπορέσουν να μετακινηθούν και να υποστούν περαιτέρω επεξεργασία, το υγρό συγκολλητικό πρέπει περάσει από μια περίοδο ωρίμανσης, κάτι που μπορεί να διαρκέσει από δευτερόλεπτα έως ώρες. Δεν μπορούν εύκολα να αποσυναρμολογηθούν αν χρειαστεί να επαναληφθεί η εργασία και παράλληλα, επιβαρύνουν χημικά το εργοστάσιο. Αυτές οι χημικές ουσίες επιβαρύνουν πολύ ένα υγιές και καθαρό εργασιακό περιβάλλον σε μια τοποθεσία παραγωγής.

Τόσο οι υγρές κόλλες όσο και οι ταινίες διπλής όψης απαιτούν διαδικασία πολλαπλών εφαρμογών, καθώς η μόλυνση των υποστρωμάτων πρέπει να αποφεύγεται. Συνεπώς, ο καθαρισμός των υποστρωμάτων είναι απαραίτητος και για τις δύο μεθόδους συγκόλλησης και δεν μπορεί να αποφευχθεί. Ακριβώς όπως οι υγρές κόλλες, οι ταινίες διπλής όψης αντισταθμίζουν ανώμαλες ή ανομοιόμορφες επιφάνειες. Ένα πλεονεκτήματα των ταινιών διπλής όψης σε σχέση με τις υγρές κόλλες είναι η χρήση λεπτότερων στρωμάτων προϊόντος, που καθιστούν το χάσμα μεταξύ των συγκολλημένων επιφανειών όσο το δυνατόν μικρότερο. Ακόμα και η ευελιξία στην προσαρμογή των υλικών είναι δυνατή με μια ταινία, εάν η επένδυση δεν έχει αφαιρεθεί πλήρως. Αυτό υποστηρίζει μια αποτελεσματική διαδικασία παραγωγής. Καθώς δεν απαιτείται χρόνος σκλήρυνσης, εξασφαλίζεται μεγαλύτερη ταχύτητα συναρμολόγησης.

Διαβάστε περισσότερα
Πιστοποιητικό

Πιστοποιητικά και εκθέσεις δοκιμών ανεξάρτητων φορέων

  • ASTM E284-04, 330-02, 331-00 – δοκιμή φορτίου αέρα και υδατοστεγανότητας
  • AAMA 501.6-09 – δοκιμή σεισμού σε στοιχεία πρόσοψης
  • NBR 10821-3/11 – δοκιμή υδατοστεγανότητας και αεροστεγανότητας σε στοιχεία πρόσοψης
  • DIN EN 13501-1.2012 – ταξινόμηση ανάλογα με τη συμπεριφορά τους απέναντι στη φωτιά
  • Δοκιμή κυκλώνα σύμφωνα με τις οδηγίες λειτουργίας AS 1562.1, AS 4040.2 / 3 και AS 4040.3 δοκιμή προσομοίωσης επαναλαμβανόμενης ανεμοπίεσης
ACXplus Γυάλινοι τοίχοι
Δομική υάλωση
Δομική υάλωση

ACXplus Γυάλινοι τοίχοι

Δομική υάλωση

Δομική υάλωση

Λήψεις

Σχετικές σελίδες