Μόνιμη προστασία

Μπορείτε να προστατέψετε τις ευαίσθητες επιφάνειες ή τα σημεία που εκτίθενται σε πιο έντονη χρήση με τις λύσεις μεγάλης διαρκείας της tesa για μόνιμη προστασία.