ACXplus til glasmontering

Strukturglas

Vores dobbeltklæbende tape tåler høj belastning i krævende miljøer.Vores dobbeltklæbende tape tilbyder høj ydeevne i krævende miljøer.

Der findes to typer strukturelle glassystemer: tosidede og firesidede. Hvert design har sine særlige fordele.

Tosidede strukturelle glassystemer omfatter en kombination af mekanisk fastgørelse og et tapesystem. To modstående glaskanter bliver fastgjort til en ramme med tesa® ACXplus, og de to andre modstående sider bliver mekanisk fastgjort. Med et sådant system kan der opnås høj mekanisk sikkerhed, og to fastgørelsesmetoder (tape og mekanisk fastgørelse) hjælper med at fordele de dynamiske kræfter.

Firesidede strukturelle glassystemer giver et næsten rammeløst udseende. Under præfabrikeringen bliver alle fire sider af glaspladen bundet til rammen med tesa® ACXplus i et værksted. Disse glasmoduler fastgøres derefter til underbygningen på byggepladsen og giver facaden et fladt udseende. Vi anbefaler at installere en mekanisk dødvægtsbelastning til det glas, der ikke er synligt udefra.

tesa® ACXplus har en fremragende evne til at kompensere statiske, dynamiske og temperaturrelaterede spændinger i hele komponentens livscyklus. På grund af viskoelastiske egenskaber kan tapen kompensere for forskellige materialers varierende udvidelseskoefficient.

Før elementer, der er samlet med et flydende klæbemiddel, kan flyttes og videreforarbejdes, skal det flydende klæbemiddel hærde til en vis styrke, der muliggør håndtering, hvilket kan tage fra sekunder til timer. Elementerne kan ikke nemt adskilles i forbindelse med omarbejdning, og det flydende klæbemiddel forøger antallet af kemikalier på fabrikken. Disse kemikalier spiller en rolle i forhold til et sundt og rent arbejdsmiljø på et produktionssted.

Både væsker og dobbeltklæbende tape kræver en applikationsproces bestående af flere trin, da forurening af substrater skal undgås. Derfor er rengøring af substraterne afgørende for begge fastgørelsesmetoder og kan ikke undgås. Ligesom lim/flydende klæbere kompenserer dobbeltklæbende tape for uregelmæssige eller ujævne overflader. En fordel ved dobbeltklæbende tape i forhold til lim/flydende klæbere er anvendelsen af tyndere produktlag, der gør afstanden mellem de sammenklæbede overflader så lille som muligt. Den fleksibilitet, der ligger i at kunne justere materialerne, er mulig med tape, hvis lineren ikke er helt fjernet. Dette understøtter en effektiv produktionsproces. Da der ikke er behov for hærdningstid, garanteres en hurtigere og mere effektiv monteringsproces

Læs mere
Certifikat

Certifikater og eksterne testrapporter

  • ASTM E284-04, 330-02, 331-00 – vindbelastning og vandindtrængningstest
  • AAMA 501.6-09 – jordskælvstest på facadeelementer
  • NBR 10821-3 / 11 – vand- og luftindtrængning i facadeelementer
  • DIN EN 13501-1.2012 – klassificering af reaktion ved brand
  • Cyklontest i henhold til AS 1562.1, AS 4040.2/3 brugbarhed og AS 4040.3 cyklisk simuleret vindbelastningstest
ACXplus-glasfacade
Strukturglas
Strukturglas

ACXplus-glasfacade

Strukturglas

Strukturglas

Downloads

Relaterede sider