tesa® Professional 60073

Parotěsná páska - seal flex



Popis produktu

Parotěsná páska tesa® 60073 Seal Flex má pružný PE nosič vyztužený PET vlákny. Polyakrylátové lepidlo poskytuje vysokou počáteční i trvalou přilnavost a lepivost. Vhodná pro utěsnění, opravy a napojení parozábran, utěsnění prostupů trubek, kovových svorek a různých spojů. Flexibilní pružný  nosič umožňuje snadné použití pásky při těsnění kruhových profilů, např. trubek nebo kabelů a míst, kde stavebními konstrukcemi prochází dilatační spára. Díky textilní výztuže je páska velmi pevná. Je vysoce odolná vůči vodě a teplotě od -20°C do + 80°C. Textilní vlákno chrání před nadměrným protažením pásky. Páska je trhatelná rukou. - Pohodlná a časově nenáročná práce s páskou - díky pružnému nosiči a snadnému odtrhávání rukou
- Trvalá a velmi vysoká lepivost na různé druhy parotěsných fólií
- Odolná vůči vodě a teplotě od -20°C do + 80°C
- Šíře 60 mm pro bezpečné a snadné lepení
- Vysoce odolná proti stárnutí
-Vzduchotěsnost dle normy DIN 4108 je potvrzena nezávislým zkušebním ústavem (Fraunhofer, testovací zpráva P20-112/2010)

Hlavní aplikace

Parotěsná páska tesa seal® účinně chrání izolaci před vlhkostí. Použití pásky tesa seal® umožňuje pohodlou, efektivní a časově úspornou práci.

tesa seal® lze používat na novostavbě či rekonstrukci stávající střechy. tesa seal® lze použít pro vnitřní izolace (mezi nebo pod krokvemi) a i pro izolace vzduchotěsné venkovní vrstvy (izolace přes krokve).

tesa_60073_ap_001_fullsize
tesa_60073_ap_002_fullsize
tesa_60073_ap_003_fullsize
tesa_60073_ap_004_fullsize
tesa Professional Application tesa seal, 25m:60mm

Technické vlastnosti

Materiál nosiče

PE fólie s PET filamentem

Teplota během lepení

+5 to +40 °C

Tloušťka pásky

320 µm

Druh lepidla

polyakrylát, bez rozpouštědel

Přilnavost na ocel >

12 N/cm

Teplotní odolnost

-20 to +80 °C

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.

Ke stažení

Související produkty