tesa_FUSE_productshot
Informace o produktu

tesa® FUSE 45012

Tepelně reaktivní samolepicí páskaPopis produktu

tesa® FUSE 45012 je tepelně reaktivní samolepicí páska obsahující speciální lepidlo pokryté čirou fólií. Produkt byl navržen pro lepení kovových dílů před aplikací práškové barvy. Rychlá, čistá a pružná během montáže. Je odolná vůči typickému procesu práškového lakování včetně chemických předúprav povrchu a teplot až do 220 °C. Během sušení v peci se vytvrdí na pevnost až 300 N/cm², přičemž zůstává dostatečně pružná pro kompenzaci tepelné roztažnosti.
tesa® FUSE nabízí procesní výhody pásky s polostrukturální lepicí schopností, vhodná pro zpracovatelský kovoprůmysl. Je možné jí použít pro sestavení celků ještě před práškovým lakováním. To je velká výhoda ve srovnání s technologiemi, jako je např. svařování, lepení tekutým lepidlem nebo běžné lepicí pásky:
 • Neviditelná lepicí technologie, vynikající kvalita povrchu
 • Možnost kombinace různých typů kovů
 • Efektivní montáž a práce s materiálem

Hlavní aplikace

 • Odolné, polostrukturální kovové lepení např. kovových lišt, profilů, rámů, panelů nebo upevňovacích dílů
 • Exkluzivně navržená pro kovové moduly, které budou po lepení práškově lakovány
 • Vhodná pro hliník, ocel nebo jejich kombinaci
tesa_FUSE_productshot
tesa_FUSE_productshot
tesa_FUSE_productshot

tesa_FUSE_productshot

tesa_FUSE_productshot

tesa_FUSE_productshot

Technické vlastnosti

Doba skladování < 25°C

12 měsíc

Spojovací síla

3.1 N/mm²

Druh lepidla

specialita

Druh krycího materiálu

PET fólie

Barva krycího materiálu

průhledná

Celková tloušťka

1200 µm

Hodnocení vlastností

Statická pevnost ve střihu při 23°C

++

Odolnost proti chemikáliím

++

Odolná proti vlhkosti

++

Statická pevnost ve střihu při 70°C

++

Teplotní odolnost (dlouhodobá)

120 °C

Teplotní odolnost (krátkodobá)

220 °C

Additional Info

 • Před použitím si prosím přečtěte bezpečnostní list a návod pro specifické aplikace.
 • Průměrné vlastnosti produktu podle zkušebních metod tesa a po 30 minutách vytvrzování při 200 °C.
 • Skladování a životnost: 12 měsíců od data výroby při skladování při teplotě 10–30 °C.
 • Po otevření: Role jsou baleny jednotlivě v utěsněném obalu. Po otevření roli použijte do 7 dnů. Zbývající roli uchovávejte v původním obalu a znovu jej uzavřete např. lepicí páskou.
 • Vytvrzování: Páska je samolepicí. Proces vytvrzování je spouštěn teplotou a vyžaduje teplotu ≥ 180 °C po dobu 30 minut.

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.

Ke stažení
Související produkty