tesa® 6926 LTF-C

Laserová Transferová Fólie - kontrastníPopis produktu

tesa 6926 LTF-C je suchá transferová páska na laserové zapisování a značení. Je vhodná na sklo a na zápis sekvenčních dat, jako jsou čárové kódy, referenční čísla atd.. Páska obsahuje laserové senzitivní nano kompozity, které se přenášejí do materiálu daným laserovacím přístrojem. Laserový paprsek prochází sklem. Zbytky lze snadno odstranit.

Vysokovýkonná technologie LTF-C na zápis a značení se používá jako identifikace po celou dobu životnosti produktu. Navíc slouží jako nosič dat pro sofistikované procesy kontroly a monitorování (track & trace).

Hlavní aplikace

  • Permanentní laserové značení na sklo
  • Různá specifická značení v průmyslu
  • Velmi odolná proti abrazi, chemikáliím a rozpoštědlům
  • Vysoce odolná vůči vysokým teplotám a venkovním podmínkám
  • Minimální mechanické zatížení na značený produkt
  • Nelze odstranit bez poškození povrchu
  • Velmi výrazný kontrast a přesnost zápisu a značení
  • Strojově čitelná

Technické vlastnosti

Tloušťka pásky

160 µm

Druh krycího materiálu

PET

Doba skladování

36 měsíc

Hmotnost krycího materiálu

120 g/m²

Detekce neoprávněného zásahu (Tamper Evident)

ano

Materiál nosiče

kompozity citlivé na Laser

Hodnocení vlastností

Vhodný Laser

Yb:YAG

Odolnost proti chemikáliím

++

Odolná proti vlhkosti

++

Odolnost proti stárnutí (UV)

++

Teplotní odolnost (dlouhodobá)

150 °C

Podmínky pro skladování

23°C, 50% relativní vlhkosti, skladováno v originálním kartonu

Teplotní odolnost (krátkodobá)

1000 °C

Additional Info

Specifický laserový přístroj: Panasonic Sunx LP-V-LTFC.
Rozměry: individuální dle požadavku zákazníka

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.

Ke stažení
Související produkty