Externí zkušební instituty – zkoušky odolnosti v extrémních klimatických podmínkách

tesa® ACXplus 7078 byla na University of Chile a James Cook University v Austrálii podrobena zkouškám použitelnosti v různých konstrukčních aplikacích při extrémních klimatických podmínkách.

Extrémní klimatické podmínky jsou nedílnou součástí života v některých částech světa. Pro tyto země jsou naše výrobky testovány z hlediska jejich výkonnosti během živelných pohrom. Zajištění té nejlepší pásky pro konkrétní aplikaci je velmi důležitou součástí naší práce. Zatímco některé zkoušky lze provést interně, specializované typy zkoušek vyžadují spolupráci externího institutu. tesa® ACXplus 7078 byla na University of Chile a James Cook University v Austrálii podrobena zkouškám použitelnosti v různých konstrukčních aplikacích při extrémních klimatických podmínkách.

tesa® ACXplus 7078 prošla seizmickou zkouškou v Chile

DICTUC je filiálka University of Chile, která poskytuje konzultace o seizmických analýzách pro stavební průmysl. Společnost těží z technologií vyvinutých na této univerzitě, která je známá svými odbornými znalostmi. DICTUC testovala oboustrannou samolepicí pásku tesa® ACXplus 7078 jako součást systému výplňových zdí. Přitom použila standardní doporučenou zkušební metodu pro vyhodnocování výplňových zdí vystavených seizmickým silám. Tato metoda se nazývá AAMA 501.6-09. Požadavky na zkoušku byly založeny na údajích zaznamenaných během zemětřesení o síle 8,8 stupňů Richterovy škály, které postihlo Chile v roce 2010.
Zkouška simulovala účinky, jaké by zemětřesení mělo na dvacetipatrovou budovu. Vystavila pásku tesa a zarámované skleněné panely otřesu o 60 % vyššímu, než jaký nastal v únoru 2010, s pohybem 50 mm nahoru a dolů a 42 mm ze strany na stranu.

Následně byla páska tesa a zarámované sklo důkladně otestovány. Nebylo nalezeno žádné poškození, zborcení, odpojení ani žádný jiný druh defektu. Pro pásky tesa® ACXplus 7078 to byl naprostý úspěch, který potvrdil jejich vhodnost pro aplikaci v této oblasti.

Číst dále

tesa® ACXplus 7078 odolává podmínkám cyklónu a silného větru

Cyklónovou zkušební stanici univerzity Jamese Cooka v Austrálii tvoří tým, který si vzal za úkol minimalizovat ztráty a utrpení v důsledku silných větrů. Za tímto účelem dohlíží na to, aby konstrukční materiály byly podrobovány těm nejpřísnějším zkouškám. V roce 2014 vyhodnotila cyklónová zkušební stanice účinnost pásky tesa® ACXplus 7078 na vyzdívacích aplikacích při podmínkách cyklónu a silných větrů.
Pro tyto testy byly použity kompozitové hliníkové panely složené ze dvou tenkých listů hliníku s minerálním jádrem. Než se z nich stal „poklop“ tlakové komory, byly připevněny k profilovým lištám. Následně byl na vnitřní čelo hliníkového kompozitového panelu aplikován rovnoměrný tlak pomocí velkých centrifugových ventilátorů. Zkušební tlak byl upraven tak, aby byla kompenzována skutečnost, že testované panely byly upevněny vodorovně, zatímco ve skutečnosti budou použity svisle. Tlak vzduchu byl pozvolna zvyšován, dokud nebylo dosaženo deformačního limitu nebo dokud panely nezačaly vykazovat známky trvalé deformace.
Kritériem přijatelnosti pro tuto zkoušku je, že kompletní testovaný prvek zůstane na místě bez trvalé deformace, prasklin nebo poškození. U pásek tesa® ACXplus ani hliníkových kompozitových panelů nebylo zaznamenáno žádné uvolnění panelů od adheziva nebo adheziva od profilových lišt. Zkouška proběhla u této konstrukce úspěšně.
Tento typ zkoušek je pro nás skvělou příležitostí: umožňuje nám získat znalosti a údaje s relevancí po celém světě. Díky tomu jsme schopni dodávat na trh prověřená řešení, která fungují v reálných podmínkách.
Pokud máte jakékoli dotazy k výše uvedeným tématům, neváhejte nás kontaktovat.