Plášť budovy
Plášť budovy

Plášť budovy

Od dekorativních stěnových krytin až po atraktivní fasády – naše pásky hrají důležitou roli při slepování materiálů, u kterých jde především o čistý, estetický vzhled.Certifikáty a zprávy o zkouškách externích společností

  • ASTM E284-04, 330-02, 331-00 – zkouška zatížení větrem a průniku vody
  • AAMA 501.6-09 – zkouška fasádových prvků na zemětřesení
  • NBR 10821-3/11 – pronikání vody a vzduchu do fasádových prvků
  • DIN EN 13501-1.2012 – klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň
  • Cyklónová zkouška podle AS 1562.1, AS 4040.2/3 použitelnost a AS 4040.3 cyklické simulované zkoušení zatížení větrem

Související stránky