ACXplus – připevnění skla
Strukturální zasklívání

Strukturální zasklívání

Skvělé vyhlídky – naše oboustranné samolepicí pásky nabízejí vysokou výkonnost v náročných podmínkách.Skvělé vyhlídky – naše oboustranné samolepicí pásky nabízejí vysokou výkonnost v náročných podmínkách.

Existují dva typy strukturálních zasklívacích systémů: systém dvoustranný a systém čtyřstranný. Oba mají své specifické přednosti.

Dvoustranné strukturální zasklívací systémy využívají kombinaci konvenčního mechanického připevňování a lepení páskami. Dvě protilehlé hrany skla jsou přilepeny k rámu pomocí pásky tesa ® ACXplus a zbylé dvě strany jsou upevněny mechanicky. Díky tomuto systému lze dosáhnout vysoké mechanické bezpečnosti a dvojí metoda fixace (páska a mechanický spojovací prvek) pomáhají rozdělovat dynamické síly.

Čtyřstranné strukturální zasklívací systémy zajišťují téměř bezrámový vzhled. Během předvýroby jsou v dílně přilepeny všechny čtyři strany skleněného panelu k rámu pomocí pásky tesa ® ACXplus. Tyto skleněné moduly jsou následně na stavbě připevněny k podkladu a propůjčují fasádě plochý skleněný vzhled. Páska tesa ® ACXplus je schopna přenášet dynamická zatížení, přesto však doporučujeme sklo podepřít mechanickým nosníkem s trvalým zatížením, který není vidět z vnější strany. Jasnou výhodou těchto systémů je bezesporu vzhled bez viditelného rámu.

Páska tesa ® ACXplus disponuje vynikající schopností kompenzace statické, dynamické i teplotní zátěže po celou dobu životnosti komponenty. Díky jejímu viskoelastickému chování mohou být zátěže rozptýleny, čímž je zajištěno pevné slepení.

Prvky, které byly sestaveny pomocí tekutého lepidla, musí před přepravou a dalším zpracováním nejprve dosáhnout manipulační pevnosti. To může trvat několik sekund nebo také několik hodin. Navíc je nelze snadno demontovat pro účel přepracování a zvyšují množství chemikálií v továrně. Tyto chemikálie hrají nemalou roli při zajišťování zdravého a čistého pracovního prostředí ve výrobním závodě.

Tekutá lepidla i oboustranné pásky vyžadují aplikační proces sestávající z několika kroků, aby nedošlo ke kontaminaci podkladů. Proto je čištění podkladů nezbytnou a nevyhnutelnou součástí obou metod lepení. Stejně jako tekutá lepidla kompenzují oboustranné pásky nepravidelnosti a nerovnosti podkladů. Výhodou oboustranných pásek oproti tekutým lepidlům je použití tenčí adhezivní vrstvy, díky čemuž dochází ke zmenšení mezery mezi slepenými povrchy na minimum. Pásky rovněž umožňují flexibilní úpravu materiálů, pokud nedošlo ke kompletnímu odstranění krycí vrstvy. To přispívá k celkovému zefektivnění výrobního procesu. Pásky navíc nevyžadují vytvrzení, což zaručuje rychlejší proces montáže.

Číst dále
Certifikát

Certifikáty a zprávy o zkouškách externích společností

  • ASTM E284-04, 330-02, 331-00 – zkouška zatížení větrem a průniku vody
  • AAMA 501.6-09 – zkouška fasádových prvků na zemětřesení
  • NBR 10821-3/11 – pronikání vody a vzduchu do fasádových prvků
  • DIN EN 13501-1.2012 – klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň
  • Cyklónová zkouška podle AS 1562.1, AS 4040.2/3 použitelnost a AS 4040.3 cyklické simulované zkoušení zatížení větrem
Skleněné opláštění ACXplus
Strukturální zasklívání
Strukturální zasklívání

Skleněné opláštění ACXplus

Strukturální zasklívání

Strukturální zasklívání

Ke stažení

Související stránky