Spotřebiče – ochrana povrchu

Ochrana obchodní značky

Přečtěte si nejnovější bílou knihu „Ochrana obchodní značky: čtyři důvody, proč může páska hrát zásadní úlohu“

18. 3. 2016

Čtyři důvody, proč může páska hrát zásadní úlohu

Na dnešním konkurenčním spotřebitelském trhu záleží na síle značky. Společnosti i jednotlivci věnují významné množství času a peněz budování, růstu a udržování pozitivního image značky. To platí zejména pro výrobce a dodavatele spotřebičů, kteří si srdce a mysl spotřebitelů chtějí získat na základě celkového zážitku, který jejich výrobky nabízejí. V odvětví elektrických spotřebičů je tento zážitek definován několika kritérii, která zahrnují vlastnosti výrobku, jeho funkčnost, vzhled, hodnotu a servis během nákupu i po něm. Někoho to může sice překvapit, ale výběr správné technologie lepicích pásek může sehrát zásadní roli při snaze umocnit celkový zážitek zákazníka při nákupu spotřebičů pro domácnost i spotřebičů komerčních. Právě proto je výběr té správné technologie důležitou součástí údržby a péče o image značky produktové řady. Bližší pohled na samolepicí pásky odhaluje čtyři způsoby, jakými přispívají k celkovému příslibu značky:

První důvod: Na prvním dojmu záleží

Když je spotřebič dodán zákazníkovi, očekává se, že jej dostane v neporušeném stavu. Mnoho výrobců, kteří jsou s tímto předpokladem obeznámeni, se spoléhá na řadu speciálních balicích pásek, jimiž chrání vnitřek i vnějšek výrobku. Přesněji řečeno, často bývají externí panely, dveře, varné desky, dekorativní sklo a další opatřeny speciálními páskami, jejichž úkolem je chránit tyto povrchy před škrábanci, prachem a oděrkami.

Při použití správné pásky je zákazník po dodání schopen snadno a čistě pásku z výrobku sejmout a připravit jej k použití. Podobně se vybrané pásky používají k zajištění vnitřních komponent spotřebiče proti pohybu během přepravy, čímž udržují vzhled interiéru v původním stavu.

Druhý důvod: Na vzhledu záleží

Dnešní spotřebiče jsou více než pouhými výkonnými pracanty. V mnoha případech se staly součástí výzdoby domova nebo zařízení, což znamená, že na stylu, designu a barevných schématech záleží. Lepicí pásky dnes hrají klíčovou roli při zvyšování estetiky produktu.

Při použití pásek namísto jiných metod spojování, jako je lepidlo, spojovací železářské výrobky nebo nýty, má výrobce příležitost vylepšit vzhled produktu tím, že eliminuje viditelné šrouby, svařované zářezy a prosakování lepidla. Výsledkem je produkt s hladkými panely, konturami a celkově elegantním designem.

Naše výrobky dokážou znatelně zlepšit produktivitu komerčních elektrospotřebičů, jakož i jejich celkovou kvalitu.
Naše výrobky dokážou znatelně zlepšit produktivitu komerčních elektrospotřebičů, jakož i jejich celkovou kvalitu.
Aplikace na skříně komerčních chladniček
Aplikace na skříně komerčních chladniček

Třetí důvod: Na strukturální integritě záleží

Kvalita značky závisí na výkonnosti jejich výrobků a služeb. Při navrhování a výrobě spotřebičů pro domácnost i komerčních spotřebičů nabízejí pásky výhodu oproti jiným způsobům montáže.

I když se mohou mechanické upevňovací prostředky zdát jako ideální řešení pro strukturální připevňování, mají také svá omezení. Zaprvé je velmi pravděpodobně, že instalace těchto upevňovacích prvků bude vyžadovat na lince další nástroje a nářadí. Jelikož se zboží pohybuje montážní linkou a dále od výrobce přes sklad až ke koncovému uživateli, mohou se upevňovací prostředky během tohoto procesu uvolnit a vytvořit tak příležitost pro nestabilitu nebo dokonce poškození výrobku.

Navíc je s přepravou neodmyslitelně spojeno vystavení řadě různých klimatických podmínek (teplotě, vlhkosti atd.), které zvyšují pravděpodobnost, že se materiály v celém zařízení při snaze přizpůsobit tomuto prostředí lehce roztáhnou nebo smrští.

Díky aplikaci správných oboustranných pěnových pásek pro průmyslové použití lze tato kolísání kompenzovat, neboť pásky disponují viskoelastickými vlastnostmi, které jim umožňují roztáhnout se či smrštit v závislosti na prostředí.

Čtvrtý důvod: Na flexibilitě designu záleží

Jelikož jsou design a styly spotřebičů čím dál sofistikovanější, vyžadují designoví inženýři přizpůsobivé materiály. Jde o typický případ, kdy lepicí pásky mají klíčový význam, neboť nabízejí možnost přetvoření do přesného tvaru nebo velikosti téměř libovolné části spotřebiče. Pásky se v současnosti využívají k lepení a připevňování dotykových panelů, výrobních štítků značek, citlivých elektronických součástí a dalších. Žádná jiná metoda lepení nemůže soupeřit s flexibilitou, kterou při dodržování přesných rozměrů designových prvků nabízejí lepicí pásky.

Pokročilé výseky
Pokročilé výseky

Plnit sliby značky je důležité pro každou společnost či produktovou řadu – koneckonců může to přímo ovlivnit výnosy a zisky. Lepicí pásky, ačkoliv nejsou první na seznamu důležitých položek pro design, montáž a balení výrobku, mohou ve skutečnosti sehrát důležitou roli při zabezpečení produktu a v konečném důsledku při ochraně a vylepšování důležité obchodní značky.