Bezpečné, chytré, udržitelné

Bezpečné, chytré, udržitelné

Udržitelnost

Jaké faktory rozhodnou o budoucnosti obalů? A jak budou obaly budoucnosti vypadat? Existují tři trendy.

Text Isabel Überhoff

„Něco mezi námi je,“ říká si produkt při pohledu na spotřebitele. Samozřejmě, obal. A tak je to správně. Obaly chrání citlivé zboží a umožňují snazší manipulaci, stohování a přepravu. Moderní obaly však vystupují i v celé řadě dalších rolí, od marketingových nástrojů až po nástroje environmentální politiky. Obaly dnes tvoří samostatnou kategorii produktů. Jsou kreativní, inovativní, individuální – a stále častěji také interaktivní. Bezpečnost, chytré obaly a udržitelnost. To jsou tři témata, okolo kterých se točí současné trendy.

Bezpečnost

Ve světě obchodu se téma bezpečnosti produktů stále více dostává do středu pozornosti výrobců a zákazníků. V oblastech jako bezpečnost potravin, ochrana spotřebitele a všeobecná ochrana proti padělání stále častěji přicházejí ke slovu technologie Track & Trace, které zajišťují lepší dohledatelnost a transparentnost v rámci dodavatelského řetězce. Kvůli celosvětovému nárůstu padělání zboží jsou dnes tyto technologie nezbytné pro každého výrobce, a to nejen v kritických oblastech, jako jsou farmaceutický a potravinářský průmysl, ale napříč všemi odvětvími.

 

ts_produktové_služby_značení_prevence829363_ořez16x9_9
Maximální ochrana proti manipulaci, krádeži a záměně produktů: Bezpečnostní štítky a lepicí pásky společnosti tesa scribos® zabezpečují produktové a přepravní obaly v rámci celého logistického řetězce pomocí systému pro snadnou identifikaci prvního otevření.

Společnost tesa scribos® jako přední poskytovatel řešení v této oblasti tvoří most mezi zbožím a digitálním světem. Speciální pečetící pásky opatřují obaly značkou, která jednoznačně informuje o prvním otevření obalu a zabraňuje jeho opětovnému naplnění. Jedinečné identity produktů v kombinaci s online moduly umožňují sledování jednotlivých výrobků napříč všemi výrobními a distribučními kanály až k samotnému spotřebiteli. Vedle záruky kvality pro spotřebitele zajišťují „zapečetěné“ obaly také maximální ochranu proti padělání a bezpečnost z hlediska kvality a originality produktů.

Chytré obaly

Kombinace hmotného zboží a digitálních světů otevírá nové možnosti, rozšířenou realitou počínaje a QR kódem konče, a z myšlenky chytrých obalů dělá prodejní hit. Cílem je udělat z obalů zajímavé prostředníky mezi výrobci a spotřebiteli. Jejich spektrum se rozšiřuje s každou technologickou inovací v této oblasti. Ať už se jedná o alkoholické nápoje nebo hračky, multimediální a interaktivní prvky jsou již v celé řadě produktových kategorií integrovány přímo do obalu.

chytréobaly3

Například aplikace RFID umožňují sledovat cestu produktů od výrobce ke spotřebiteli (a naopak), zatímco prvky gamifikace umožňují spotřebitelům vstupovat do hravé interakce s produkty nebo prodejci a výrobci. Je to podobné, jako kdybychom zkřížili vinylovou desku s MP3 přehrávačem. V budoucnu lze očekávat vývoj mnoha dalších obalů, které kombinují tradiční materiály, jako je například lepenka, s digitálními technologiemi.

ts_výhody_omezení_šedých_trhů_obsah
Kombinace značení produktů a digitálních nástrojů zajišťuje spolehlivou ochranu a přináší inovativní zážitky.
gamifikace

Co je to gamifikace?

Gamifikace (z anglického „game“ – hra) je využívání typických herních prvků v neherních oblastech. Gamifikace se například úspěšně používá v reklamě a zábavě jako prostředek pro navazování užších vztahů se zákazníky. Stále častěji však nachází uplatnění v oblastech jako fitness a zdraví, ekologie nebo další vzdělávání. Cílem je přimět uživatele k tomu, aby aktivněji interagovali s aplikacemi. Gamifikované aplikace využívají přirozeného zájmu člověka o hry a snaží se ho začlenit do tématu, které nemá s danou hrou přímou souvislost.

Udržitelnost

Poptávka spotřebitelů a politiků po větší udržitelnosti se odráží i v obalovém průmyslu. Často záleží na maličkostech. I drobné prvky, jako jsou průhledná plastová okénka nebo plastové balicí pásky, mohou z recyklovatelného obalu udělat znečišťovatele přírodního prostředí. Pokud však obaly opatříme prvky, jako jsou pásky na bázi papíru, zůstanou například i lepené kartonové krabice kompatibilní s běžnými recyklačními procesy. Výroba lepicích pásek bez použití rozpouštědel, stejně jako udržitelné suroviny a suroviny biologického původu navíc nabízí neviditelné, a přece vysoce účinné ekologické výhody.

S papírovou páskou tesa® 4313, kterou lze univerzálně použít na lepení středně těžkých krabic, následuje společnost tesa trend, který dává přednost papíru před plastem. Řada pásek tesa® se při výrobě obejde bez rozpouštědel. Podobné inovace zaměřené na materiály a procesy jsou na vzestupu a budou nadále zvyšovat slučitelnost obalů se životním prostředím.

 

obaly2

78 milionů tun

plastových obalů se každý rok dostane do oběhu na celém světě. Třetina z nich skončí v životním prostředí jako odpad.

Zdroj: WWF

„V našem portfoliu máme lepicí pásky, jejichž výroba nevyžaduje rozpouštědla, a i nadále rozvíjíme nezbytné technologie. Uvolňujeme tak další potenciál v oblasti udržitelného lepení a balení.“
Alexander Weis

Group Product Manager, General Industrial Markets

tesa_opětovné_zalepení

Ekologické inovace podle zákona

1. ledna 2019 vstoupil v platnost německý zákon o obalech („Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die hochwertige Verwertung von Verpackungen“ neboli „zákon o uvádění do oběhu, zpětném odběru a vysoce kvalitní recyklaci obalů“). Jeho úkolem je vést výrobce k tomu, aby jejich obaly byly co nejefektivnější z hlediska využívání zdrojů. Likvidátory odpadu naopak podněcuje k propagaci snadno recyklovatelných obalů, například prostřednictvím finančních pobídek. Zákon má přispět k „prevenci nebo snížení dopadu obalového odpadu na životní prostředí“. Tento trend se stále více prosazuje i za hranicemi německé legislativy.