Odpovědnost k životnímu prostředí – key visual

Odpovědnost, certifikace a informace o bezpečnosti

Náš úspěch není založen jen na inovativních nápadech, kvalitě a technologickém pokroku. Jedním z dalších důležitých faktorů je také odvaha převzít odpovědnost za zaměstnance a životní prostředí. A protože chceme mít pozitivní vliv na svět okolo nás, klademe velký důraz na ochranu ekologických zdrojů a sociální angažovanost.

Přebíráme odpovědnost

Odpovědnost ve společnosti tesa: sociální

Rozvoj udržitelného průmyslu tvoří jeden z hlavních pilířů obchodních praktik naší společnosti. Naše úsilí je zaměřeno na následující čtyři oblasti: výrobky, životní prostředí, zaměstnanci a společnost. Tuto filozofii rovněž důsledně prosazujeme v naší strategii a řídicích postupech.

  

tesa je dnes jednou z největších světových společností s předním postavením na trhu se samolepicími páskami. Náš úspěch není založen jenom na inovativních nápadech, kvalitě a technologickém pokroku. Jedním z dalších důležitých faktorů je také odvaha převzít odpovědnost za zaměstnance a životní prostředí. A protože chceme mít pozitivní vliv na svět okolo nás, klademe velký důraz na ochranu ekologických zdrojů a sociální angažovanost.

  

Oblasti činnosti
Tuto obchodní politiku zaměřenou na udržitelný rozvoj jsme pevně ukotvili ve své strategii a také v myslích členů výkonné rady naší společnosti. Jednáme aktivně a vždy s přihlédnutím ke čtyřem oblastem naší činnosti: k výrobkům, životnímu prostředí, zaměstnancům a společnosti. Kvalita a bezpečnost, ochrana ekologických zdrojů, respekt, férový přístup, ale i podpora dětí a mládeže – to jsou jen některé z aspektů charakterizujících naši společnost.

  

Více na téma firemní odpovědnost najdete na www.tesa.com

Máme certifikaci

Certifikát

Kvalita skrze dodržování mezinárodních standardů. Jednání v souladu s příslušnými právními a správními předpisy, jakož i orientace na mezinárodní standardy kvality, ochrany životního prostředí a bezpečí zaměstnanců jsou pro nás samozřejmostí.

  

Více informací o našich aktuálních certifikacích najdete na webu www.tesa.com

Informace o bezpečnosti

Bezpečnostní listy (MSDS) obsahují údaje o vlastnostech konkrétních látek. Umožňují zaměstnancům a personálu záchranné služby rychle posoudit, jak s takovými látkami bezpečně manipulovat.

  

Další informace najdete na www.tesa.com